ناشر: انتخاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
آوای زنبوران عسل ، تاتس، عدل
محمدباقر فرشینه عدل؛ یورگن تاتس؛ محمد ملکان؛ حامد حسنی
160,000
روش ها و تکنیک ها در ژئومورفولوژی ، پراساد
مهران مقصودی؛ گوویند پراساد؛ محمد طاهرخانی
35,000
برنامه ریزی و طراحی شهری (بریتانیا) ، موریس ، مشکینی
ابوالفضل مشکینی؛ الینور اسمیت موریس
50,000
کاربرد اینترنت در جغرافیا و علوم انسانی،قرخلو،انتخاب
مهدی قرخلو؛ محمدرضا کریم زاده مقدم؛ امیر حسین شبانکار
28,000