ناشر: آیلار ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
اصول بازاریابی ج1،کاتلر،سعدی،اردستانی،و14،آیلار(2012)
فیلیپ کاتلر؛ محمدرضا سعدی؛ گری آرمسترانگ؛ عباس صالح اردستانی
350,000
اصول بازاریابی ج2،کاتلر،سعدی،اردستانی،و14،آیلار(2012)
محمدرضا سعدی؛ فلیپ کاتلر؛ عباس صالح اردستانی؛ گری آرمسترانگ
300,000
اصولحسابداریج3،شریعتپناهیآیلار
فرخ برزیده؛ مجید شریعت پناهی
50,000
امنیت فناوری اطلاعات IT Security،رحمانیان،آیلار
سکینه رحمانیان؛ امیرصندوقدار
75,000
بتن ساز و بتن ریز،گرامی نژاد،آیلار
ابوالقاسم گرامی نژاد؛ حمیدرضا گرامی نژاد
75,000
چگونه با ++C برنامه بنویسیم،دیتل،پاشایی،و7،آیلار
بهرام پاشایی؛ دیتل&دیتل ؛ یونس فایند
500,000
رادار ، سهیلی فر
محمدرضا سهیلی فر
35,000
طراحی و تحلیل سازه های بتنی در مناطق زلزله خیز،ادموند بوث،شقاقی،آیلار
طالب مرادی شقاقی؛ ادموند بث؛ فریبرز ناطقی الهی
120,000