ناشر: سازمان پارکها و فضای سبز
تعداد عنوان ها: 17
اختلالات عناصر غذائی در گیاهان زینتی و غیر مثمر ، برگمان
عبدالرضا باقری؛ ورنر برگمان؛ احمد نظامی
13,500
تکثیر عملی گیاهان خشبی در خزانه 2 جلدی ، مک دونالد،فضای سبز
سازمان پارکها و فضای سبز؛ بروس مک دونالد
60,000
چگونه پرندگان را به باغچه ها جذب نماییم،پارکها وفضای سبز
سازمان پارکها و فضای سبز؛ استیون ماس و دیوید کاتریج؛ اسماعیل کهرم
160,000
درخت،جویس،دیوید بورنی،پارکها و فضای سبز
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ دیوید بورنی
32,000
درختکاری:مدیریت تلفیقی درختان 2جلدی،هریس،فضای سبز
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ ریچارد ویلسن هریس
39,000
ریشه درختان و ساختمانها،کاتلر،رضوانیان،سازمان پارک و فضای سبز
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ دی.اف.کاتلر ؛ آی.بی.کی.ریچاردسون
18,000
طراحی منظر با گیاهان 2جلدی،کلاستن،پارکها و فضای سبز
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ برایان کلاستن
80,000
فتوسنتز و تولید در شرایط متغیر محیط 2جلدی،هال،کوچکی،فضای سبز
حمید رحیمیان؛ د . ا . هال؛ جی . ام . اسکورلاک؛ علیرضا کوچکی؛ اچ . آر . بولهر؛ اسکندر زند؛ نرودن کمپ؛ آر . سی . لیگود
26,000
گیاهان آپارتمانی،نیسن،روحانی،سازمان پارک و فضای سبز
سازمان پارکها و فضا سبز شهر تهران؛ دورت نیسن؛ غزاله روحانی
100,000
گیاهان معطر و کاربرد آنها در طراحی فضای سبز
سازمان پارکها و فضای سبز
9,000
ماشین آلات باغبانی 2 جلدی ، بل،پارکها فضای سبز
آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ بریان بل؛ استوارت کازنیز
15,000
مجموعه مقالات علمی و تخصصی فضای سبز ج 5
سازمان پارکها و فضای سبز
22,000
معرفی برخی از گیاهان علفی دیر گل دهنده ، فیلیپس ، عبایی
معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ راجر فیلیپس؛ منصور عبایی؛ مارتین ریکس
16,500
هرس و آرایش گیاهان ، جویس،شهرداری
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران؛ دیوید جویس
100,000