ناشر: آگاه ، تهران
تعداد عنوان ها: 41
آچمز شده ها ، فیوضات
پیمان فیوضات
27,000
آشنایی با روند طراحی مارگرت کی رایت،زاهدی،آگاه
آرمیتا سراج زاهدی؛ مارگرت کی. رایت؛ جف رویل
150,000
آگاهی جمعی در جامعه شناسی دورکیم ، سرمد،آگاه
فریدون سرمدی؛ ژورژ گورویچ؛ امیل دورکیم
50,000
اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار ، رادپور
میثم رادپور؛ حسین عبده تبریزی
78,000
این هم بهار ، اخوت
محمد رحیم اخوت
26,000
آوا شناسی(فونتیک)،حق شناس،آگاه
علی محمد حق شناس
120,000
تازیانه های سلوک ، کدکنی، آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
350,000
تربیت و جامعه شناسی دورکیم ، سرمد،آگاه
امیل دورکیم؛ فریدون سرمد
60,000
جامعه شناسی شهر ، فیالکوف ، نیک گهر، آگاه
عبدالحسین نیک گهر؛ یانکل فیالکوف
70,000
جامعه شناسی هنر ، هینیک ، نیک گهر
ناتالی هینیک؛ عبدالحسین نیک گهر
20,000
جامعه شناسی و فلسفه دورکیم ، سرمد،آگاه
فریدون سرمد؛ امیل دورکیم
70,000
روش های تحقیق در علوم رفتاری،سرمد،آگاه
زهره سرمد؛ عباس بازرگان؛ الهه حجازی
280,000
شهرنشینی در ایران،حسامیان،آگاه
فرخ حسامیان؛ گیتی اعتماد؛ محمدرضا حائری
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه