ناشر: کانون پژوهش ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 11
هیدرولیک صنعتی ج1،مدینه،کانون پژوهش اصفهان
احمدرضا مدینه؛ حسین دلایلی
230,000
راهنمای نسخه نویسی صحیح ، دی وریز ، نارنج کار
جمشید نارنج کار؛ تی. پی. جی. ام. دی وریز؛ تاجماه ممبینی
30,000
اجزاء ماشین ج 1 شناسایی - انتخاب - طراحی ، مدینه
اصغر شیروانی؛ احمدرضا مدینه
37,000