ناشر: دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
تعداد عنوان ها: 345
به سوی دانشگاه با فضیلت ، ورکی ، د.بهشتی
بختیار شعبانی ورکی؛ جان نیکسون
200,000
آزمون های رشد حرکتی انسان ، فارسی ، د.بهشتی
علیرضا فارسی؛ زهرا انتظاری خراسانی
250,000
انرژی خورشیدی ، فیزیک و مهندسی فوتوولتائیک فناوری ها و سامانه ها ، قناعت شعار ، د.بهشتی
آرنو اسمتس؛ مجید فناعت شعار؛ سیدمرتضی احمدی ملاسرایی؛ کلاوس یگر؛ مسعود ابراری
400,000
توسعه منطقه ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی ، شریف زادگان ، د.بهشتی
محمدحسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ لیلا اینانلو؛ فرناز جمالی؛ برهان امجدی نیا؛ آسیه نیک بین؛ توحید علیزاده
370,000
امنیت آب ، تغییر اقلیم و توسعه پایدار ، آقامیر ، د.بهشتی
بیسواس ؛ سیده فاطمه آقامیر؛ تورتاخادا؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی
200,000
مقدمه ای بر فیزیک بهداشت 2جلدی ، سمبر ، توحیدی ، د.بهشتی
هرمان سمبر؛ ساناز حریری تبریزی؛ لیلا یاوری؛ توماس جانسون
650,000
مکانیک خاک غیراشباع ، زمانیان ، د.بهشتی
نینگ لو؛ مصطفی زمانیان؛ لیکوس
600,000
انرژی خورشیدی انرژی پاک آینده ، زندی ، د.بهشتی
مجید زندی؛ مریم امیرحسینی
350,000
شیمی نیروگاه،زارعی تل آبادی،د.بهشتی
علی زارعی تل آبادی
600,000
تحقیق در عملیات پیشرفته ، زندیه ، د.بهشتی
مصطفی زندیه؛ وحید کیوانفر
150,000
بنیان محله های پایدار ، فریدمن ، نعمتی مهر ، د.بهشتی
آوی فریدمن؛ مرجان السادات نعمتی مهر؛ امیر یداله پور
170,000
ساختمان سبز کتاب راهنمای معماری پایدار ، حسین پور ، د.بهشتی
محمد تحصیلدوست محمد امین حسین پور؛ مشائل باوئر
350,000
معماری راز جاودانگی،راه بی زمان ساختن،ویرایش 3 ،بیدهندی،د.بهشتی
مهرداد قیومی بیدهندی؛ کریستوفر الکساندر
350,000
تولید ، بهره برداری و کنترل در سیستم های قدرت ، آلن وود ، پیرایش ، د.بهشتی
ابوالفضل پیرایش؛ آلن وود؛ بروس وولنبرگ؛ سلیمانی اقدم؛ جرالد شبله
450,000
مدل سازی سیستم های پویای اقتصادی ، هانن ، عرب مازار ، د.بهشتی
ماتیاس روث؛ علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ بروس هانن
280,000
برنامه ریزی منظر کاربردهای محیطی ، ادیب ، د.بهشتی
مرتضی ادیب مهدی خالصی؛ ویلیام ام . مارش
350,000
اطلس سنگ های دگرگونی و بافت آنها،یاردلی،آدابی،شهیدبهشتی
محمدحسین آدابی؛ بی دبلیو دی یاردلی؛ دبلیو اس مکنزی؛ کیمیا سادات عجایبی؛ سی گیلفورد
350,000
تئاتر فرانسه در قرن بیستم ، قاسمی ، د.بهشتی
فرانک اورارد؛ روح الله قاسمی
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه