ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 449
ترجمه دیداری شنیداری ، مفاهیم و اصطلاحات ، خوش سلیقه ، د.فردوسی
مسعود خوش سلیقه؛ سعید عامری؛ عبداله نوروزی
250,000
زبان شناسی توحیدی ، الحسینی ، د.فردوسی
سیدحسین سیدی؛ محمدعلی الحسینی
15,000
توکسوکارا انگل ناشناخته ، برجی ، د.فردوسی
حسن برجی؛ سلیا هولند؛ هو اسمیت؛ افسانه دولتخواه
330,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
فلزات سنگین در خاک ، فتوت ، د.فردوسی
امیر فتوت؛ برایان آلووی
550,000
مدل سازی محیط زیست ، کلاهی ، د.فردوسی
مهدی کلاهی؛ اندرو فورد
430,000
تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی،والسترا،مرتضوی،فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی؛ پی. والسترا؛ محسن قدس روحانی؛ حسین جوینده
260,000
نظریه گراف و کاربردهای آن ، توکلی ، د.فردوسی
مصطفی توکلی؛ فریدون رهبرنیا
140,000
هنر و سبک های نثر عربی،شوقی ضیف،مرضیه آباد،د.فردوسی
شوقی ضیف؛ مرضیه آباد؛ روح الله مهدیان طرقبه
185,000
ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی ، کافرتی ، موید ، د.فردوسی
محمدهادی موید؛ ادوارد مک کافرتی؛ بهتاش هاشمی سالانقوچ
180,000
مبانی طراحی فرایندهای انتقال جرم ، شاهسوند ، د.فردوسی
اکبر شاهسوند؛ علی گرمرودی اصیل
280,000
مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی ، جونز ، بزرگ نیا ، د.فردوسی
پیتر جونز؛ محمد امینی؛ پیتر اسمیت؛ ابوالقاسم بزرگ نیا
150,000
مقاومت به گلایفوسیت در گیاهان زراعی و علف های هرز،ناندولا،آل ابراهیم،د.فردوسی
ویجی.ک.ناندولا ؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ ایرج نصرتی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه