ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 455
اپتیک غیر خطی،ویرایش2،بوید،عطاران کاخکی،د.فردوسی
ابراهیم عطاران کاخکی؛ رابرت بوید؛ مهدی کمالی
320,000
اثر تغییر اقلیم بر بوم نظامهای کشاورزی ، نیوتن ، کوچکی ، د.فردوسی
علیرضا کوچکی؛ پاول.سی.دی.نیوتن ؛ آر.آندریوکارن؛ مهدی نصیری محلاتی؛ لیلی تبریزی؛ گرنت آر.ادواردز؛ پاسکال ا.نیکلاس؛ محمد خیرخواه؛ رضا میرزایی تالارپشتی
62,000
اثر تغییر اقلیم جهانی بر تولیدات کشاورزی ، کوچکی،د.فردوسی
فخری بزاز؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ ویم سامبروک؛ پرویز رضوانی مقدم
23,000
احتیاجات پروتئینی گاوهای شیری (مقایسه سیستمهای معتبر پروتئینی ) ، ناصریان،د.فردوسی
بی. بی. جونز؛ عباسعلی ناصریان؛ مسلم باشتنی؛ آر. سی. کلاوی؛ آی. جی. لین
8,000
احتراق ، ویرایش 3، مقیمان ، د.فردوسی
محمد مقیمان؛ ج. وارناتز؛ یو. ماس؛ ار. دبلیو . دیبل
59,000
یادنامه ناصر خسرو(مجموعه مقالات کنگره بین المللی ناصرخسرو)فردوسی مشهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد زیرنظر قطب علمی فردوسی و شاهنامه
250,000
ارتعاشات مکانیکی ج1،ویلیام پالم،فرشیدیان فر،د.فردوسی
انوشیروان فرشیدیان فر؛ ویلیام جی پالم؛ ندانیک مهر
115,000
ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور ، طهمورث پور،د.فردوسی
مجتبی طهورث پور؛ عبدالمنصور طهماسبی
16,000
آزمون مواد ، جان ، کهرم ، حائریان،د.فردوسی
علی حائریان؛ جان. ورنون؛ محسن کهرم
30,000
آزمون های ارزیابی آسیب های ورزشی2، (اندام فوقانی) ، حکاک،د.فردوسی
الهام حکاک؛ سندرا. جی. شولتز - پگی. ای. هوگلوم - دیوید. اچ. پرین؛ محمدعلی یثربی
10,000
آسیب شناسی سیستمیک ماهی ، فرگوسن ، شاهسونی،د.فردوسی
داور شاهسونی؛ هیود بلیو فرگوسن؛ احمدرضا موثقی
28,000
استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه ، رحیمی،د.فردوسی
سیدحسین سیدی؛ جمیل هلال؛ امیر سلمانی رحیمی
14,500
اصول اصلاح گیاهان زراعی جلد1 : تئوری و تکنیک ، صدرآبادی حقیقی،د.فردوسی
والتر. آر. فهر؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ سیدحسن مرعشی؛ مهدی نصیری محلاتی
77,000
اصول اصلاح گیاهان زراعی جلد1: تئوری و تکنیک ، مرعشی،د.فردوسی
رضا صدرآبادی حقیقی؛ والتر. آر. فهر؛ سیدحسن مرعشی؛ مهدی نصیری محلاتی
11,000
اصول انتقال حرارت،بوهن،اصفهانی،د.فردوسی
فرانک کریت؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ مارک بوهن
127,000
اصول بیوتکنولوژی گیاهی ، چاولا ، فارسی ، د.فردوسی
محمد فارسی؛ چاولا ؛ جعفر ذوالعلی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه