ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 440
اثر تغییر اقلیم بر بوم نظامهای کشاورزی ، نیوتن ، کوچکی ، د.فردوسی
علیرضا کوچکی؛ پاول.سی.دی.نیوتن ؛ آر.آندریوکارن؛ مهدی نصیری محلاتی؛ گرنت آر.ادواردز؛ لیلی تبریزی؛ محمد خیرخواه؛ پاسکال ا.نیکلاس؛ رضا میرزایی تالارپشتی
62,000
احتراق ، ویرایش 3، مقیمان ، د.فردوسی
محمد مقیمان؛ ج. وارناتز؛ یو. ماس؛ ار. دبلیو . دیبل
59,000
ارتعاشات مکانیکی ج1،ویلیام پالم،فرشیدیان فر،د.فردوسی
انوشیروان فرشیدیان فر؛ ویلیام جی پالم؛ ندانیک مهر
115,000
ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور ، طهمورث پور،د.فردوسی
مجتبی طهورث پور؛ عبدالمنصور طهماسبی
16,000
آزمون مواد ، جان ، کهرم ، حائریان،د.فردوسی
علی حائریان؛ جان. ورنون؛ محسن کهرم
30,000
آزمون های ارزیابی آسیب های ورزشی2، (اندام فوقانی) ، حکاک،د.فردوسی
الهام حکاک؛ سندرا. جی. شولتز - پگی. ای. هوگلوم - دیوید. اچ. پرین؛ محمدعلی یثربی
10,000
آسیب شناسی سیستمیک ماهی ، فرگوسن ، شاهسونی،د.فردوسی
هیود بلیو فرگوسن؛ داور شاهسونی؛ احمدرضا موثقی
28,000
اصول اصلاح گیاهان زراعی جلد1 : تئوری و تکنیک ، صدرآبادی حقیقی،د.فردوسی
رضا صدرآبادی حقیقی؛ والتر. آر. فهر؛ سیدحسن مرعشی؛ مهدی نصیری محلاتی
77,000
اصول اصلاح گیاهان زراعی جلد1: تئوری و تکنیک ، مرعشی،د.فردوسی
رضا صدرآبادی حقیقی؛ والتر. آر. فهر؛ سیدحسن مرعشی؛ مهدی نصیری محلاتی
11,000
اصول انتقال حرارت،بوهن،اصفهانی،د.فردوسی
جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ فرانک کریت؛ مارک بوهن
127,000
اصول بیوتکنولوژی گیاهی ، چاولا ، فارسی ، د.فردوسی
محمد فارسی؛ چاولا ؛ جعفر ذوالعلی
220,000
اصول ژنومیک آماری،شیزونگ،حسینی وردنجانی،د.فردوسی
مهدی حسینی وردنجانی؛ شیزونگ سو؛ محمدمهدی شریعتی
290,000
اصول ساختاری حرکت شناسی ، عطارزاده حسینی،د.فردوسی
رضا عطارزاده حسینی؛ کلیم. دبلیو . تامپسون؛ عباس چمنیان
13,500
اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) ، کوچکی،د.فردوسی
علیرضا کوچکی؛ جی. والاس؛ احمد غلامی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ لیلا تبریزی
100,000
اصول مدیریت علف های هرز ، کرمر ، راشدمحصل،د.فردوسی
محمدحسن راشدمحصل؛ ریچاردجی. آلدریچ؛ سیدکریم موسوی؛ رابرت جی. کرمر
39,000
اصول و کاربرد های میکروبیولوژی خاک،سیلویا،میلانی،د.فردوسی
امیر لکزیان؛ دیوید ؛ م. سیلویا - جفری؛ نرگس میلانی؛ جی. فورمان؛ پیتر ؛ جی.هارتل - دیوید؛ ا. زوبرر
97,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه