ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 468
نظریه گراف و کاربردهای آن ، توکلی ، د.فردوسی
مصطفی توکلی؛ فریدون رهبرنیا
140,000
مدل سازی محیط زیست ، کلاهی ، د.فردوسی
مهدی کلاهی؛ اندرو فورد
430,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی،والسترا،مرتضوی،فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی؛ پی. والسترا؛ محسن قدس روحانی؛ حسین جوینده
260,000
فلزات سنگین در خاک ، فتوت ، د.فردوسی
امیر فتوت؛ برایان آلووی
550,000
توکسوکارا انگل ناشناخته ، برجی ، د.فردوسی
سلیا هولند؛ حسن برجی؛ هو اسمیت؛ افسانه دولتخواه
330,000
زبان شناسی توحیدی ، الحسینی ، د.فردوسی
سیدحسین سیدی؛ محمدعلی الحسینی
15,000
ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی ، کافرتی ، موید ، د.فردوسی
محمدهادی موید؛ ادوارد مک کافرتی؛ بهتاش هاشمی سالانقوچ
180,000
روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو ، شایان ، د.فردوسی
حمید شایان؛ پیتر آ. راجرسون؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ علی اکبر تقیلو؛ مهدی کریمی
220,000
پرواز هواپیما ، پسندیده فرد ، د.فردوسی
محمود پسندیده فرد؛ آر.اچ برناد؛ مهدی واعظی؛ دی آر. فیلپات
230,000
مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی ، جونز ، بزرگ نیا ، د.فردوسی
پیتر جونز؛ محمد امینی؛ پیتر اسمیت؛ ابوالقاسم بزرگ نیا
150,000
مقاومت به گلایفوسیت در گیاهان زراعی و علف های هرز،ناندولا،آل ابراهیم،د.فردوسی
محمدتقی آل ابراهیم؛ ویجی.ک.ناندولا ؛ ایرج نصرتی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف
200,000
ریز جلبک های تراریخته د. فردوسی
حسن مرعشی مازیار حبیبی پیرکوهی؛ روزا لئون . آورا گالوان .
120,000
تحلیل شبکه اجتماعی،جان اسکات،صادقی نژاد،د.فردوسی
محسن نوغانی دخت بهمنی؛ جان اسکات؛ مهسا صادقی نژاد
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه