ناشر: دانشگاه فردوسی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 465
مدل سازی محیط زیست ، کلاهی ، د.فردوسی
مهدی کلاهی؛ اندرو فورد
430,000
فلزات سنگین در خاک ، فتوت ، د.فردوسی
برایان آلووی؛ امیر فتوت
550,000
زبان شناسی توحیدی ، الحسینی ، د.فردوسی
سیدحسین سیدی؛ محمدعلی الحسینی
15,000
نظریه گراف و کاربردهای آن ، توکلی ، د.فردوسی
مصطفی توکلی؛ فریدون رهبرنیا
140,000
کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مینائی ، د.فردوسی
مسعود مینائی؛ مهدی بازرگان؛ هارون هدایت
260,000
مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی ، جونز ، بزرگ نیا ، د.فردوسی
محمد امینی؛ پیتر جونز؛ پیتر اسمیت؛ ابوالقاسم بزرگ نیا
150,000
تحلیل شبکه اجتماعی،جان اسکات،صادقی نژاد،د.فردوسی
محسن نوغانی دخت بهمنی؛ جان اسکات؛ مهسا صادقی نژاد
140,000
هنر و سبک های نثر عربی،شوقی ضیف،مرضیه آباد،د.فردوسی
مرضیه آباد؛ شوقی ضیف؛ روح الله مهدیان طرقبه
185,000
اکولوژی میکروبی،بارتون،شهنواز،د.فردوسی
لاری بارتون؛ مهناز شهنواز؛ دیانا نورثوپ
260,000
مقاومت به گلایفوسیت در گیاهان زراعی و علف های هرز،ناندولا،آل ابراهیم،د.فردوسی
محمدتقی آل ابراهیم؛ ویجی.ک.ناندولا ؛ ایرج نصرتی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف
200,000
ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی ، کافرتی ، موید ، د.فردوسی
محمدهادی موید؛ ادوارد مک کافرتی؛ بهتاش هاشمی سالانقوچ
180,000
ریز جلبک های تراریخته د. فردوسی
روزا لئون . آورا گالوان .؛ حسن مرعشی مازیار حبیبی پیرکوهی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه