ناشر: ����������������������������
تعداد عنوان ها: 159
اختلالات یادگیری،نادری،امیرکبیر
عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی
80,000
ایران و تمدن ایرانی ، انوشه
حسن انوشه؛ کلمان هوار
32,000
ارزش میراث صوفیه ،زرین کوب،امیرکبیر
عبدالحسین زرین کوب
140,000
انسان تک ساحتی،هربرت مارکوز،امیرکبیر
محسن مویدی؛ هربرت مارکوز
60,000
بازاریابی خدمات ، گوهریان
محمد ابراهیم گوهریان؛ هلن وودروف
38,000
بازاریابی صنعتی ، هارت ، گوهریان،امیرکبیر
نورمن هارت؛ محمد ابراهیم گوهریان؛ محمد کرمانی
32,000
پیشرفت های جدید در بازاریابی آنلاین،استفن،شاه قاسمی،امیرکبیر
استفن.تگ ؛ احسان شاه قاسمی؛ آلن استیونسون؛ سهیلا بستان شیرین؛ تیزیانو وسکووی
280,000
پوشاک در ایران باستان ، سیکارودی،امیرکبیر
فریدون پوربهمن؛ هاجر ضیاءسیکارودی
66,000
تاریخ در ترازو،زرین کوب، امیرکبیر
عبدالحسین زرین کوب
120,000
تاریخ علوم،روسو،صفاری،امیرکبیر
حسن صفاری؛ پی یر روسو
290,000
تاریخ غزنویان جلد اول و دوم،باسورث،انوشه،امیرکبیر
حسن انوشه؛ کلیفورد ادموند باسورث
198,000
تاریخ قرآن،رامیار،امیرکبیر
محمود رامیار
500,000
تاریخ مردم ایران 2 جلدی ، زرین کوب
عبدالحسین زرین کوب
285,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه