ناشر: امیرکبیر،تهران
تعداد عنوان ها: 164
اختلالات یادگیری،نادری،امیرکبیر
عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی
80,000
ایران و تمدن ایرانی ، انوشه
حسن انوشه؛ کلمان هوار
32,000
ارزش میراث صوفیه ،زرین کوب،امیرکبیر
عبدالحسین زرین کوب
140,000
اصول روانشناسی 2 جلدی ، ساعتچی،امیرکبیر
محمود ساعتچی؛ نرمان ل . مان
60,000
اصول و روشهای آمار زیستی،واین،آیت اللهی،امیرکبیر
واین . و . دانیل؛ محمد تقی آبت اللهی
200,000
انسان تک ساحتی،هربرت مارکوز،امیرکبیر
هربرت مارکوز؛ محسن مویدی
60,000
بازاریابی خدمات ، گوهریان
هلن وودروف؛ محمد ابراهیم گوهریان
38,000
بازاریابی صنعتی ، هارت ، گوهریان،امیرکبیر
محمد ابراهیم گوهریان؛ نورمن هارت؛ محمد کرمانی
32,000
پیشرفت های جدید در بازاریابی آنلاین،استفن،شاه قاسمی،امیرکبیر
استفن.تگ ؛ احسان شاه قاسمی؛ آلن استیونسون؛ سهیلا بستان شیرین؛ تیزیانو وسکووی
280,000
پوشاک در ایران باستان ، سیکارودی،امیرکبیر
فریدون پوربهمن؛ هاجر ضیاءسیکارودی
66,000
تاریخ در ترازو،زرین کوب، امیرکبیر
عبدالحسین زرین کوب
120,000
تاریخ علوم،روسو،صفاری،امیرکبیر
پی یر روسو؛ حسن صفاری
290,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه