ناشر: دوران ، تهران
تعداد عنوان ها: 65
پویایی گروه(شناخت و سنجش)،دانلسون،نجفی زند،دوران
جعفرنجفی زند؛ دانلسون.ر.فورسایت ؛ حسن پاشاشریفی
340,000
تاریخ روانشناسی نوین،شولتز،سیف،دوران
دوان.پی.شولتز ؛ علی اکبر سیف؛ سیدنی الن شولتز؛ حسن پاشا شریفی؛ خدیجه علی آبادی؛ جعفر نجفی زند
340,000
تجارت الکترونیکی 89 ، منصور
جهانگیر منصور
14,000
تحلیل داده های روانشناسی با SPSS و3،علی آبادی،دوران
نیکلا بریس؛ خدیجه علی آبادی؛ ریچارد کمپ؛ علی صمدی؛ رزمری سنلگار
240,000
تئوری های سازمان و مدیریت ج2:عناصر و فرآیندها،کهن،دوران
گوئل کهن؛ هربرت . جی . هیکس؛ سی . ری . گولت
95,000
روان شناسی رشد کودکان و نوجوانان،برگر،سعدی پور(بیابانگرد)،دوران
اسماعیل سعدی پور (بیابانگرد)؛ کاتلین برگر
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه