ناشر: دوران ، تهران
تعداد عنوان ها: 67
فناوری های دیجیتال و تغییر در آموزش و پرورش ، سعدی پور ، دوران
اسماعیل سعدی پور؛ نیکی دیویس؛ زهرا قلمی
260,000
قانون مدنی1397 ،منصور
جهانگیر منصور
130,000
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری،هرگنهان،سیف،دوران
علی اکبر سیف؛ متیو اچ. السون؛ بی. آر. هرگنهان
620,000
قانون بیمه 97،منصور
جهانگیر منصور
360,000
قانون چک،سفته، برات 96،منصور
جهانگیر منصور
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه