ناشر: دایره صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
اصول بازرسی جوش،خاکزاد،طراح
امیر خاکزاد؛ انجمن جوشکاری آمریکا
150,000
کمپرسورها،فورستوفر،یوسفی،طراح
مجید یوسفی؛ ویلیام ا. فورستهوفر
280,000
مرجع کامل نقشه کشی صنعتی،ولی نژاد،دایره صنعت
اوتو باوک و همکاران؛ عبدالله ولی نژاد
230,000
روشنایی و نورپردازی در معماری ، دیوید ، خراسانیان،طراح
محمد طلوع خراسانیان؛ ویکتور و .اولگای؛ ام. دیوید اگان
90,000
زبان فنی معماری و ساختمان،شارون،خرازی،طراح
امیر مسعود معطر خرازی؛ شارون هایدنرایش
70,000
ایمنی و بهداشت در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه،بلانت،قویدل،طراح
سعید زمانزاد قویدل؛ جین بلانت؛ ان . سی . بالچین
90,000
محصولات لاستیکی،سامر،دارابی،طراح
حامد آهنگر دارابی؛ جان جی . سامر
70,000