ناشر: فرهنگ معاصر ، تهران
تعداد عنوان ها: 33
آگاهی ، بلکمور ، رضایی
رضا رضایی؛ سوزان بلکمور
26,000
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ، سلطانی
پوری سلطانی؛ فروردین راستین
32,000
در ادامه تاریخ ، ودرین ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ اوبر ودرین
19,000
راه یاب ایران ، کرمی
ناصر کرمی
95,000
فرهنگ جامعه شناسی انتقادی ، بودون ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ ریمون بودون؛ فرانسوا بوریکو
86,000
فرهنگ فارسی - دری ، دری - فارسی ، پارسادانیان
ورژ خاچاطوری پارسادانیان
20,000
فرهنگ معارف ، خداپرستی
فرج اله خداپرستی
140,000
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی یک جلدی ، حق شناس
علی محمد حق شناس؛ حسین سامعی؛ نرگس انتخابی
250,000
فیزیک ذرات ، کلوز ، آرش
فیروز آرش؛ فرانک کلوز
26,000
فلسفه علم ، اکاشا ، پناهنده
هومن پناهنده؛ سمیرا اکاشا
34,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه