ناشر: گل آفتاب ، مشهد
تعداد عنوان ها: 28
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی(2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
آتاناسیوس پاپولیس؛ حیدر طوسیان شاندیز؛ فرزانه تاتاری؛ اس.یو.پیلای
500,000
تظاهر به دانش،خلیلی شورینی،گل آفتاب
سهراب خلیلی شورینی
200,000
کتاب کوچک قانون های واقعی مدیریت،ایکاف،خلیلی شورینی،گل آفتاب
سهراب خلیلی شورینی؛ راسل ایکاف؛ هربرت ادیسون؛ سالی بیب
500,000
اولین مرجع فنی هماهنگی حفاظتی نیروگاه و سیستم انتقال،مرتضوی،گل آفتاب
هاشم مرتضوی؛ کمیته کنترل و حفاظت سیستم های nerc؛ اسماعیل نیازی؛ مصطفی رجبی مشهدی
100,000
ارتش های ایرانیان باستان 4 جلدی ، امیری ، گل آفتاب
یوسف امیری؛ ا.و.چرنذکو ؛ نیکولاس سکوندا؛ پیتر ویلکاکس؛ کاوه فرخی
300,000
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی (2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
حیدر طوسیان شاندیز؛ آتناسیوس پاپولیس؛ فرزانه تاتاری؛ یو. اس. پیلادی
400,000
مدیریت منابع انسانی ، قربانی ، گل آفتاب
محمود قربانی؛ فرزاد صابر مقدم؛ احمد ماهی جاغرق
200,000
اصول و روش های طلایی کارتیمی ، قربانی،گل آفتاب
محمود قربانی؛ فرزاد صابرمقدم؛ امیررضا واعظ زاده مقدس
80,000
واژگان نامه های فرانسوی زبان ، پروو ، رضائی
مهناز رضائی؛ ژان پروو؛ خدیجه نادری بنی
30,000
اسواران ساسانی،فرخ،گل آفتاب
کاوه فرخ؛ یوسف امیری
30,000
آموزش علمی کاربردی بهداشت و آراستگی ، شورابی
فاطمه شورابی؛ ناهید مهاجرزاده؛ پریچهر شادفر؛ معصومه نبوی
65,000
بررسی سیستم های قدرت 2جلدی،داس،وحیدی،گل آفتاب مشهد
بهروز وحیدی؛ جی. سی. داس؛ محمد رضا بانک توکلی
95,000
اصول سیگنال ها و سیستم ها ، تیلور ، شفیعی
مسعود شفیعی؛ فرد. جی. تیلور؛ حیدر طوسیان شاندیز
45,000
دینامیک و پایداری سیستم های قدرت،سوئر،قاضی،گل آفتاب
پیتر دابلیو. سوئر؛ رضا قاضی؛ ام. آناتا پای؛ مرتضی خاتمی
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه