ناشر: رشد ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
روانشناسی بالینی،تیموتی،فیروزبخت،رشد
ای.جری فیرس؛ مهرداد فیروزبخت؛ تیموتی جی.ترال
440,000
روانشناسی مرضی:مشکل رفتار غیرانطباقی،ساراسون،نجاریان،رشد
اروین جی.ساراسون؛ بهمن نجاریان؛ محسن دهقانی؛ بارباراآر.ساراسون ؛ داود عرب قهستانی؛ ایران داودی
600,000
متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد،براهنی،رشد
محمدنقی براهنی و همکاران؛ ریتا ال.اتکینسون و همکاران
230,000
مردم در سازمانها،میچل،شکرکن،رشد
حسین شکرکن؛ ترنس آر . میچل
65,000