ناشر: کتابدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 92
ایران 1 ، هیوت ، گلزاری
جین لوئیز هیوت؛ مسعود گلزاری؛ مهردخت وزیرپور کشمیری
180,000
ایران 2 گلزاری ، لوکونین ، گلزاری
مسعود گلزاری؛ ولادیمیر گ. لوکونین؛ مهردخت وزیرپور کشمیری
180,000
آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی ، خالقی
نرگس خالقی؛ مرضیه سیامک
40,000
اینترنت و جامعه ، اسلوین ، گیلوری
عباس گیلوری؛ جیمز اسلوین؛ علی رادباوه
20,000
بازشناختی از دانش سیاسی 5 جلدی،ریسمانباف،فتاحی،کتابدار
امیر ریسمانباف؛ رحمت الله فتاحی
500,000
ترویج علم: چشم اندازها ، فرصت ها ، چالش ها ، شریف آبادی
سعید رضایی شریف آبادی؛ زهرا شاملو
55,000
جامعهاطلاعاتی ، فیدر ، رادباوه
جان فیدر؛ علی رادباوه؛ عباس گیلوری
12,000
جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات ، اصول و مهارت ها ، لارج ، بیگدلی
زاهد بیگدلی؛ آندرو لارج؛ لوسی تد؛ ریچارد هارتلی
25,000
خدمات مرجع، کومار، خوانساری
کریشنان کومار؛ جیران خوانساری؛ مرضیه سیامک
50,000
خدماتمرجعواطلاعرسانی،حریکتابدار
حری ؛ علی اکبری؛ مونا مهدیان
50,000
خرید ائتلافی منابع علمی ، عی بیگ
محمدرضا علی بیگ؛ منصوره دمرچی لو
20,000
دایره المعارف ها ، کتس ، آیدین آذری
ویلیام ای. کتس؛ آیدین آذری
12,000
داستاننگارش ، رابینسون ، کشمیری
مهردخت وزیرپور کشمیری؛ آندرو رابینسون؛ زهره میرحسینی
220,000
دانش و ترجمان دانش،تاج الدینی،کتابدار
اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی
70,000
دستنامه پایگاه های اطلاعاتی،حیاتی،کتابدار
زهیر حیاتی؛ ویدا شهسواری؛ منصوره طباخان اصفهانی
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه