ناشر: کتابدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 109
ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی ، شجاعی
سیلویا پی. وب؛ علی شاه شجاعی؛ مجید توسلی رکن آبادی
30,000
اجرای اف آر بی آر در کتابخانه ها ، گیلوری
عباس گیلوری؛ یین زانگ؛ آتنا سالابا
50,000
اخلاق در کتابخانه های دیجیتال،اندرسن،صمیعی،کتابدار
کوکی جی اندرسن؛ میترا صمیعی؛ حمیده معمار هنجنی
100,000
ایران 1 ، هیوت ، گلزاری
جین لوئیز هیوت؛ مسعود گلزاری؛ مهردخت وزیرپور کشمیری
180,000
ایران 2 گلزاری ، لوکونین ، گلزاری
مسعود گلزاری؛ ولادیمیر گ. لوکونین؛ مهردخت وزیرپور کشمیری
180,000
آردی ای:رهنمودهای و کاربردها،پازوکی،کتابدار
فاطمه پازوکی؛ رحمت الله فتاحی
180,000
آرشیوداری دیداری - شنیداری ، مرادی،کتابدار
نورالله مرادی؛ وحید طهرانی پور
200,000
از کتاب سنجی تا وب سنجی،عصاره،حری،کتابدار
فریده عصاره؛ غلامرضا حیدری
90,000
اصول کار مرجع، کتس، سپهر
فرشته سپهر؛ ویلیام ا. کتس
50,000
اطلاعات و ارتباطات جهانی،مولانا،آزاد،کتابدار
اسدالله آزاد؛ حمید مولانا؛ محمد حسن زاده؛ مریم اخوتی
140,000
اقتصاد دیجیتال و مدیریت فناوری اطلاعات 7جلدی،توربان،حیاتی،کتابدار
افرم توربان؛ زهیر حیاتی؛ لیندا ولونینو؛ غلامعلی تمهید
750,000
آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی ، خالقی
نرگس خالقی؛ مرضیه سیامک
40,000
اینترنت و جامعه ، اسلوین ، گیلوری
عباس گیلوری؛ جیمز اسلوین؛ علی رادباوه
20,000
بازشناختی از دانش سیاسی 5 جلدی،ریسمانباف،فتاحی،کتابدار
امیر ریسمانباف؛ رحمت الله فتاحی
500,000
ترویج علم: چشم اندازها ، فرصت ها ، چالش ها ، شریف آبادی
سعید رضایی شریف آبادی؛ زهرا شاملو
55,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه