ناشر: حق شناس ، رشت
تعداد عنوان ها: 162
احتیاجات انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان ، نوید شاد،حق شناس
علیرضا جعفری صیادی؛ جی . آلدرمن؛ بهمن نوید شاد؛ بی . آر . کوتریل
25,000
آسایش و تنش در دام ها و پرندگان اهلی ، ضمیری،حق شناس رشت
محمدجواد ضمیری؛ روح اله ابراهیمی؛ موسی اسلامی؛ سعید مختارزاده؛ جمال فیاضی
70,000
استریوتایپی:ریشه یابی و کاربرد آن در آسایش جانوران،میسن،قاهری،حق شناس
جورجیا میسن؛ حامد قاهری؛ جفری راشن؛ سجاد شجاعی؛ عیسی دیرنده
135,000
استفاده از آنزیم ها به عنوان افزودنی خوراک در تغذیه دام و طیور،بیات،حق شناس
مهناز بیات؛ سورج جوزف بانگ لاوان؛ محمدجواد عشقی؛ آشیل و.اس؛ ساجیت جوزف
50,000
اصلاح ژنتیکی گیاهان برای تحمل به تنش های محیطی(تنش های غیرزنده)،فریچ نتو،اسماعیل پور،حق شناس
روبرتو فریچ نتو؛ محمد اسماعیل پور؛ الوزیو بورم؛ امین باقی زاده
105,000
اصول و روش های اصلاح نژاد کرم ابریشم،صیداوی،حق شناس
علیرضا بیژن نیا؛ هو زو لی؛ علیرضا صیداوی
22,500
یافته های شیلاتی ، اعتمادیان،حق شناسی
یاسمن اعتمادیان؛ طیبه جوکار
75,000
افزودنی های میکروبی و پری بیوتیک ها برای حیوانات،محمدآبادی،حق شناس
تاد.آر.کالاوی ؛ طاهره محمدآبادی؛ حسین معتمدی؛ استیون س.رایک؛ مرتضی چاجی؛ مریم امیری بختیاری؛ زینب نیکزاد
170,000
اکولوژی کشت توام برنج و ماهی ، نورحسینی نیاکی ، حق شناس
علی نورحسینی نیاکی؛ فروزان باقرزاده لاکانی
48,000
اکولوژی گیاهی:اتنوبوتانی و خاکشناسی،حیدری،حق شناس
مهدی حیدری؛ خدیجه حاتمی؛ سینا عطارروشن؛ مصطفی ادیب نژاد
230,000
آلاینده های زیست محیطی در نوغانداری ، صیداوی
علیرضا بیژن نیا؛ علیرضا صیداوی؛ رضا صورتی
10,000
آمار و کاربرد آن در علوم اجتماعی ، ماچیانی
حسن حبیبی ماچینی؛ پیمان غیاثوند
35,000
انتقال جنین در گاو شیری ، مهردادفر،حق شناس
جورج ای. سیدل؛ مرتضی مهردادفر؛ محمد بابایی؛ جی آر؛ آر. پیتر السدن
13,000
انگیزش در سازمان ، ولی پور
محمدعلی ولی پور
28,000
آیینه ، حاجی رضا
پارسین حاجی رضا
16,000
برای تو ، محمدی اصل،حق شناس
عباس محمدی اصل
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه