ناشر: حق شناس ، رشت
تعداد عنوان ها: 160
رشد دام ها ، غفارثمر ، حق شناس
رضا غفارثمر؛ تونی لارنس؛ مریم یوسفی ورازگانی؛ فاولر
420,000
کاربرد نرم افزارR در بیوانفورماتیک ، کاگلن ، هدایت
نعمت هدایت ایوریق؛ آوریل کاگلن؛ رضا خلخالی ایوریق
170,000
کنترل موتورهای القایی ، بابائی ، حق شناس
علی بابائی؛ آندرز زینادلووسکی
150,000
افزودنی های میکروبی و پری بیوتیک ها برای حیوانات،محمدآبادی،حق شناس
تاد.آر.کالاوی ؛ طاهره محمدآبادی؛ حسین معتمدی؛ استیون س.رایک؛ مرتضی چاجی؛ مریم امیری بختیاری؛ زینب نیکزاد
170,000
مدیریت عملیات خدمات،اسماعیل پور،حق شناس
رضا اسماعیل پور؛ مجتبی محمودی
125,000
پروتئومیکس در علوم گیاهی،جهانبخش،حق شناس
سدابه جهانبخش گده کهریز؛ قاسم پرمون
100,000
پروتئومیکس و ژنومیکس شیمیایی،زاندیس،جهان بخش،حق شناس
سدابه جهان بخش گده کهریز؛ ادوارد.دی.زاندیس ؛ یلدا رئیسی ساداتی
180,000
تنش های غیرزیستی در محصولات باغبانی،اسماعیل پور،حق شناس
یوشینوری کانایاما؛ بهروز اسماعیل پور؛ حمیده فاطمی؛ آکسی کوچتوف؛ حیدر رحیمی؛ حمیدرضا حیدری
150,000
کارآفرینی و کسب و کار،فدائی کیوانی،حق شناس
رضا فدائی کیوانی؛ محمدرضا اخوان
140,000
روش های تولید در مناطق کشت زیتون،سیف پور،حق شناس
کرم سیف پور؛ محمود قاسم نژاد؛ فرهاد نیری؛ مسعود محمدصالحی
200,000
بیوشیمی ویژه دانشجویان علوم دامی،صفری،حق شناس
حسن صفری؛ فاطمه محمدپور؛ جواد معقولی
280,000
استفاده از آنزیم ها به عنوان افزودنی خوراک در تغذیه دام و طیور،بیات،حق شناس
مهناز بیات؛ سورج جوزف بانگ لاوان؛ محمدجواد عشقی؛ آشیل و.اس؛ ساجیت جوزف
50,000
مدل سازی،کنترل و مدیریت در آتش سوزی های جنگل،ویگاس،قدس خواه دریایی،حق شناس
ویگاس ؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ بری بیا؛ راهله استادهاشمی؛ هراس ؛ لئون
190,000
تغذیه گیاهان باغبانی در گلخانه،اسماعیل پور،حق شناس
بهروز اسماعیل پور؛ سولماز فتح العلومی؛ حمیده فاطمی تاج الدین؛ سمیه نصرت پور؛ رقیه کریمی راد
230,000
تحقیق و پرورش گاومیش،بورگس،عبدی بنمار،حق شناس
حسین عبدی بنمار؛ آنتونیو بورگس؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
210,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه