ناشر: کیومرث ، تهران
تعداد عنوان ها: 52
اصول حسابداری 3 ، تالانه
عبدالرضا تالانه؛ مهدی مرادزاده فرد
120,000
اصول حسابرسی 2،رسولی،شکیبایی،کیومرث
حبیب اله رسولی؛ فرامرز شکیبایی
100,000
بورس ، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام،دوانی،کیومرث
علی امانی؛ غلامحسین دوانی
240,000
تجزیه و تحلیل مالی،رحیمیان،کیومرث
نظام الدین رحیمیان
45,000
حسابداری دولتی ، خلیل پور
مهدی خلیل پور؛ یوسف تقی پوریان؛ سیف اله مسلمی
58,000
حسابداری شرکتها 1 ، فیروزیان نژاد،کیومرث
محمد فیروزیان نژاد؛ عبدالرضا محسنی
100,000
حسابداری مالیاتی ، حنیفه
مسعود حنیفه؛ شهناز محمودی
35,000
حسابداری مالیاتی،دوانی،کیومرث
غلامحسین دوانی
300,000
حسابداری مالی ، فیروزیان نژاد
محمد فیروزیان نژاد؛ مسلم قطبی
35,000
حسابداری میانه 2 ، نوریفرد ، کیومرث
یدالله نوری فرد؛ محمد فیروزیان نژاد
150,000
حسابداری و حسابرسی دولتی ، نخبه فلاح
افشین نخبه فلاح؛ عباس خوش مهر؛ امراله صادقی
75,000
راهنمای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده،امانی،کیومرث
علی امانی؛ فرهاد طهماسبی؛ غلامحسین دوانی؛ رضا کباری
90,000
راهنمای حل مسائل اصول حسابداری 3 ، تالانه
عبدالرضا تالانه؛ مهدی مرادزاده فرد
22,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه