ناشر: پردازشگران ، تهران
تعداد عنوان ها: 61
ارشد زبان شناسی ، زبان شناسی همگانی ، خورشیدی،پردازشگران
هانیه خورشیدی؛ طیبه عسگری؛ فرنوش صفوی؛ هیوا شکوفا؛ فرنوش طاهرلو
130,000
ارشد علوم تربیتی 2 ، مشاوره ، ج3 ، نادری ، پردازشگران
ساناز نادری؛ حسین غلامی؛ مهرناز یکتا
215,000
ارشد کلیه گرایش ها ،روانشناسی ج4،ملایی،پردازشگران
لیلا چراغ مرادی؛ محمدعلی صالحی نژاد؛ مهرناز یکتا؛ ترانه کوهستانی
185,000
آزمون های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ج2،موذن جامی،پردازشگران
عطیه موذن جامی؛ زهره ابراهیمی؛ نسیم بنایی جهرمی؛ رباب احمدیان
100,000
آزمون های کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی ، بهرامی،پردازشگران
فاطمه خادمی رامهرمزی؛ مسعود اکبری؛ مهدی بهرامی
105,000
آزمون های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (ج2) ، مشک آبادی
پوران دابویی مشک آبادی؛ لیلا امیرخانی؛ مهدیه چراغی؛ حبیب کشاورز
155,000
آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ، بداقی،پردازشگران
مصطفی بداقی؛ فریبا شعله؛ شیما یاراحمدی
100,000
آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ج1) ، دور محمدی
حسین دورمحمدی؛ محسن دورمحمدی؛ علی اصغر دورمحمدی
55,000
کاردانی به کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مسگر
عبدالحسین شیخ مهدی مسگر؛ مهرداد سلامی
60,000
کارشناسی ارشد زیست شناسی جلد 1 ، عبادی
مصطفی عبادی؛ کسری حمدی؛ رضا بیدخوری؛ علی رضا شعاع حسنی؛ حمیدرضا ملاصالحی؛ امیر قائمی؛ راشد نظری
115,000
کارشناسی ارشد مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد برق ج 2 ، پزگرگری
اسماعیل آتش پزگرگری؛ رامین رجبیون؛ وحید صبری؛ نگار رشیدی
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه