ناشر: باغانی ، مشهد
تعداد عنوان ها: 16
کامپایلر،اصول،ابزارها و روش ها،دلداری،ویرایش2جدید،خراسان
آلفرد وی. اهو؛ حسین دلداری؛ محمدمهدی سالخورده حقیقی؛ راوی سدی؛ جفری دی. اولمن
180,000
مهندسی کنترل مدرن،اوگاتا،سپیدنام،و-جدید،خراسان
قدرت سپیدنام؛ کاتسو هیکو اوگاتا
200,000
ساختمان داده ها به زبان ++C،هورویتز،علیخانزاده،خراسان
الیس هورویتز؛ امیر علیخانزاده؛ سارتج ساهنی؛ دینش مهتا
160,000
برنامه نویسی به زبان اسمبلی،ایبل،دلداری،و5،باغانی مشهد
حسین دلداری؛ پیتر ایبل؛ محمدمهدی سالخورده حقیقی
140,000
مبانی بررسی سیستمهای قدرت(1)،گرینجر،موسوی،باغانی مشهد
محمدرضا موسوی؛ جان جی گرینجر؛ ویلیام دی استیونسون جی آر؛ امیر قلعه نوی
150,000
ساختمان داده ها به زبان C ، هوریتز ، علیخانزاده،خراسان
امیر علیخانزاده؛ الیس هوریتز؛ سارتج ساهنی؛ سوزان آندرسون؛ فرید
400,000
مدارهای واسط طراحی و ارتباط کارمپیوترهای ABM 80X86،مزیدی،سپیدنام،خراسان
قدرت سپیدنام؛ محمدعلی مزیدی؛ جانیس گلیسپی مزیدی
200,000
میکروکنترولر 8051،مکنزی،رضایی نیا،خراسان مشهد
آی . اسکات مکنزی؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ پیمان دربندی
50,000
میکروکنترلر 8051 با c و اسمبلی،مزیدی،خراسان مشهد
محمدعلی مزیدی؛ جانیس گیلیسپی مزیدی؛ رولین دی . مکین لی
90,000
پروژه های الکترونیک ، رهنما
گروه EFY؛ نرجس رهنما
17,000
رهیافت حل مسئله در ماشین های الکتریکی،نصر،تقی آبادی،باغانی
محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ سید نصر؛ مهدی گریوانی
15,000