ناشر: دانشگاه امام رضا ، مشهد
تعداد عنوان ها: 93
فیزیولوژی ورزش کاربردی:دیابت و ورزش،عطارزاده حسینی،د.امام رضا
رضا عطارزاده حسینی؛ صادق عباسیان سقی؛ امین عظیم خانی؛ زهرا حجتی اشتوانی
130,000
رویکردی نوین در هوش مصنوعی ج 1، راسل ، راحتی،د.امام رضا
سعید راحتی؛ استوارت جی.راسل؛ استوارت .جی راسل؛ محمد بهداد؛ پیتر نورویک؛ پیتر نورویک؛ حمید تیموری
135,000
رویکردی نوین در هوش مصنوعی ج 1، راسل ، راحتی،د.امام رضا
استوارت .جی راسل؛ استوارت جی.راسل؛ سعید راحتی؛ محمد بهداد؛ پیتر نورویک؛ پیتر نورویک؛ حمید تیموری
111,000
تحلیل لرزه ای سازه ها،پژند،د.امام رضا
محمد رضایی پژند؛ محمد مویدیان
62,000
بررسی و طراحی سیستم های قدرت،گلاور،حقی فام،د.امام رضا
جی.دی.گلاور ؛ محمودرضا حقی فام؛ کیومرث روزبهی؛ م.سارما
220,000
هیدرولیک کانالهای باز ، ابریشمی،د.امام رضا
جلیل ابریشمی؛ محمود حسینی
290,000
تحلیل سازه های1،پژند،د.امام رضا
محمدرضایی پژند؛ محمدرضا سالاری
62,000
مدیریت مالی2،مرادی،باباجانی،د.امام رضا
محسن مرادی؛ سعیده باباجانی محمدی
190,000
هیدرولیک کانالهای باز ، ابریشمی،د.امام رضا
محمود حسینی؛ جلیل ابریشمی
260,000
زهکشی جدید ، علیزاده،و2،د.امام رضا
امین علیزاده؛ لامبرت اسمیدما؛ ویلم ولوتمن؛ دیوید رای کرافت
250,000
رویکردی نوین در هوش مصنوعی ج 2، راسل ، راحتی،د.امام رضا
استوارت جی راسل ؛ پیتر نورویگ؛ سعید راحتی؛ احمد پهلوان؛ تفتی؛ ریحانه معارف دوست
240,000
اصول حسابرسی1(براساس استاندارهای حسابرسی ایران)،مهدوی پور،د.امام رضا
علی مهدوی پور؛ حسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ حجت سلیمانی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه