ناشر: دانشگاه امام رضا ، مشهد
تعداد عنوان ها: 87
اختلالهای رشد زبان ویرایش 2 ، آدامز ، طوسی،د.امام رضا
محمدتقی منشی طوسی؛ کاترین آدامز؛ بتی بایرز براون؛ مارگارت ادواردز
24,000
ارتباطات سیار و شبکه سازی ، مارک ، کلانتری،د.امام رضا
جون دبلیو مارک؛ محمداسماعیل کلانتری؛ ویوا زوانگ
38,000
اساس جبر مجرد،مردسون،رجب زاده مقدم،د.امام رضا
محمدضا رجب زاده مقدم؛ دی.اس.مالک ؛ محمد داورپناه؛ جان ان.مردسون؛ ام.ک.سن
113,000
اصول حسابرسی1(براساس استاندارهای حسابرسی ایران)،مهدوی پور،د.امام رضا
علی مهدوی پور؛ حسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ حجت سلیمانی
180,000
اقتصاد مهندسی ، تارکین، پیرایش،د.امام رضا
ل.بلانک و ا.تارکین؛ محمدعلی پیرایش
245,000
الکترونیک: مدارها و قطعات ، اسمیت ، حسینی
محمد حسینی؛ رالف جادسن اسمیت
18,500
آنالیز عددی ج 2 ، توتونیان،د.امام رضا
دیوید کینیکید؛ فائزه توتونیان؛ وارد چنی؛ منصوره صائمی
54,000
آنالیز مقدماتی : نظریه حسابان ، راس ، قانع
کنت ای . راس؛ بهمن هنری؛ فاطمه قانع؛ شیرین حجازیان
18,000
بررسی و طراحی سیستم های قدرت،گلاور،حقی فام،د.امام رضا
محمودرضا حقی فام؛ جی . دی . گلاور؛ کیومرث روزبهی؛ م . سارما
220,000
بوم شناسی و مدیریت حیات وحش،مصداقی،د.امام رضا
منصور مصداقی؛ گرام کالی؛ آنتونی سینکلایر
84,000
تحلیل سازه های1،پژند،د.امام رضا
محمدرضایی پژند؛ محمدرضا سالاری
62,000
تحلیل سازه های2،پژند،د.امام رضا
محمدرضایی پپژند؛ محمود مویدیان
49,000
تحلیل لرزه ای سازه ها،پژند،د.امام رضا
محمد رضایی پژند؛ محمد مویدیان
62,000
ترکیبات مقدماتی ، بروالدی ، بزرگ نیا،د.امام رضا
ابوالقاسم بزرگ نیا؛ ریچارد ا . بروالدی؛ منصوره صائمی
54,000
تئوری و متدولوژی تمرین از مبانی به کاربرد ، استوان ، ابراهیم،د.امام رضا
خسرو ابراهیم؛ کازبا استوان؛ عبدالحمید احمدی
11,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه