ناشر: دانشگاه هرمزگان ، تهران
تعداد عنوان ها: 89
ارتعاشات مکانیکی ، لالان ، بهرامی،د.هرمزگان
محسن بهرامی؛ میشل لالان؛ علی کسایی؛ فرداد دلیری
10,000
آشنائی با احتمال ، گریمت ، خرم
جفری گریمت؛ اسماعیل خرم؛ دومینیک ولش؛ ن . حامدی مبرا
7,000
اصلاحات اراضی یک مشکل جهانی ، کهنن ، دارابجردی
جمشید جعفری دارابجردی؛ فریتیوف کهنن
20,000
اصول آمار سنجی ، رشته های علوم پایه مهندسی ، کاویی ، د.هرمزگان
محمد کاویی؛ محمد کمال قاسم العسکری
120,000
اصول ساختمان داده ها،لیپ شوتز،قلزم،د.هرمزگان
حسین ابراهیم زاده قلزم؛ سیمور لیپ شوتز
140,000
اقتصاد منابع طبیعی ، اسماعیلی
عبدالکریم اسماعیلی
14,000
بوکسیت و کانسارهای آن در ایران ، خاکزاد
محمد پوستی؛ احمد خاکزاد؛ محمد فدائیان
45,000
پترولوژِی سنگهای رسوبی ، اسمیت ، رضایی،د.هرمزگان
پیمان رضایی؛ ج . ت . گرین اسمیت؛ علی حسین جلیلیان
11,000
تجزیه و تحلیل فضایی ARCGIS 9.X ، نوحه نگر ، د.هرمزگان
احمد نوحه گر؛ محمد اکبری نسب
120,000
ترمودینامیک با نگرش مهندسی ، راهنمای مسائل منتخب ، سنجل ، پوستی
بهرام پوستی؛ یونس . ای . سنجل؛ میشل . ای . بولز
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه