ناشر: دانشگاه هرمزگان ، تهران
تعداد عنوان ها: 81
آشنائی با احتمال ، گریمت ، خرم
جفری گریمت؛ اسماعیل خرم؛ دومینیک ولش؛ ن . حامدی مبرا
7,000
اصلاحات اراضی یک مشکل جهانی ، کهنن ، دارابجردی
فریتیوف کهنن؛ جمشید جعفری دارابجردی
20,000
بوکسیت و کانسارهای آن در ایران ، خاکزاد
محمد پوستی؛ احمد خاکزاد؛ محمد فدائیان
45,000
پترولوژِی سنگهای رسوبی ، اسمیت ، رضایی،د.هرمزگان
ج . ت . گرین اسمیت؛ پیمان رضایی؛ علی حسین جلیلیان
11,000
تجزیه و تحلیل فضایی ARCGIS 9.X ، نوحه نگر ، د.هرمزگان
احمد نوحه گر؛ محمد اکبری نسب
120,000
ترمودینامیک با نگرش مهندسی ، راهنمای مسائل منتخب ، سنجل ، پوستی
بهرام پوستی؛ یونس . ای . سنجل؛ میشل . ای . بولز
30,000
توپولوژی جبری ، حسین خانی
قاسم میرحسین خانی
30,000
جانوران سمی دریایی ، سجادی
میرمسعود سجادی؛ هادی دهقانی
50,000
حفاظت شبکهتوزیعانرژیالکتریکی،هرس،حقی فام،د.هرمزگان
خو آن ام . هرس؛ محمودرضا حقی فام؛ محمدکاظم شیخ الاسلامی؛ ادوارد جی . هومز
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه