ناشر: دانشگاه شهرکرد
تعداد عنوان ها: 134
تنش آبی ، رفیعی الحسینی ، د.شهرکرد
هیروشی هاسه گاوا؛ محمد رفیعی الحسینی؛ فرود صالحی؛ اسماعیل محمد موفیزور رحمان
200,000
بذر: فیزیولوژی نمو ، جوانه زنی و خواب ، بیولی ، سورکی ، د.شهرکرد
بیولی ؛ علی عباسی سورکی؛ هورست؛ برادفورد
290,000
شیمی خاک ، بوهن ، متقیان ، د.شهرکرد
حمید رضا متقیان-علیرضا حسین پور؛ دانیل استراون-هینریش بوهن-جورج اوکانر
400,000
ساختارهای اسیدهای نوکلئیک ، فرهادیان ، د.شهرکرد
بهزاد شارقی بروجنی؛ لیدا مومنی بروجنی؛ صادق فرهادیان؛ منصوره حسینی کوپائی؛ رضا عصاران دربان
310,000
زندگی خانوادگی در اسلام ، معین ، د.شهرکرد
امراله معین؛ شجاعت حسین گوپال پوری
170,000
اگرواکولوژی ، مارتین ، تدین ، د.شهرکرد
محمود رضا تدین -سعید نوروزی؛ کونراد مارتین -یو آخیم زاوئربورن
340,000
اگرواکولوژی و جستجو برای کشاورزی پایدار حقیقی ، فلاح ، د.شهرکرد
سینا فلاح؛ آلتیری ؛ منیر نظری؛ نیکولز؛ مریم روستایی
200,000
گراف ها و ماتریس ها ، نقی پور ، د.شهرکرد
علی رضا نقی پور-مهین حیدری سور شجانی؛ راویندرا-ب-باپات
220,000
آزمون خاک ، حسین پور ، د.شهرکرد
علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان
190,000
جریان آب در خاک ها ، قربانی ، د.شهرکرد
تسویوشی میازاکی؛ بهزاد قربانی؛ نگار نورمهناد؛ سیدمحمدجواد میرزایی؛ سیدحسن طباطبایی
190,000
تکامل ریختار گیاهی ، خرازیان ، دا.شهرکرد
نواز خرازیان؛ باربارا آمبروز؛ مایکل پوروگانان
280,000
هم زیستی میکروب های گیاهی: جنبه های کاربردی ، تدین ، د.شهرکرد
محمودرضا تدین؛ ناوین کومار آرورا؛ هدایت الله کریم زاده
320,000
بیوشیمی متابولیسم ثانویه در گیاهان ، شبانی ، د.شهرکرد
لیلا شبانی؛ مایکل وینک؛ مجید شریفی تهرانی
280,000
مبانی مدیریت ورزشی ، امیدی ، د.شهرکرد
راب ویلسون؛ علیرضا امیدی؛ مارک پیکارز؛ سمیه صفری
140,000
آمادگی جسمانی ، تندرستی و بهزیستی ، بنی طالبی ، د.شهرکرد
ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ لاله باقری
210,000
مروری بر زیست شناسی سلولی ، صفار ، د.شهرکرد
بهناز صفار؛ محمدامین جاویدی؛ زینب تکلو
180,000
تکنیک های مولکولی در اکولوژی میکروبی مواد غذایی تخمیری ، بروجنی ، دا.شهرکرد
حمدلله مشتاقی بروجنی؛ لوکا کوکولین؛ دانیلو ارکولینی؛ الهام خلیلی صدرآباد
170,000
مقدمه ای بر فیزیک محاسباتی،تائوپانگ،مرادی،و2،د.شهرکرد
محمدمرادی؛ تائوپانگ ؛ علیرضا انصاری
230,000
کنترل باکتری سالمونلا در واحدهای تولید و فرآوری طیور،اسکات،مشتاقی بروجنی،د.شهرکرد
حمدلله مشتاقی بروجنی؛ اسکات ام.راسل؛ تکتم باقری؛ لعیا محمدتقی پور؛ افشین بارانی
210,000
متابولیت های ثانویه گیاهی،هریندرمکار،کریمی دهکردی،د.شهرکرد
هریندر مکار.سیدهوراجو؛ سعید کرمی دهکردی؛ محمدابراهیم نوریان سرور؛ کلاوس بکر؛ محمدجواد ابرقوی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه