ناشر: دانشگاه شهرکرد
تعداد عنوان ها: 131
شیمی خاک ، بوهن ، متقیان ، د.شهرکرد
حمید رضا متقیان-علیرضا حسین پور؛ دانیل استراون-هینریش بوهن-جورج اوکانر
400,000
اگرواکولوژی و جستجو برای کشاورزی پایدار حقیقی ، فلاح ، د.شهرکرد
آلتیری ؛ سینا فلاح؛ نیکولز؛ منیر نظری؛ مریم روستایی
200,000
مبانی آنالیز عددی ، خوش سیر ، د.شهرکرد
رضا خوش سیر؛ جواد علیدوستی
250,000
تنش آبی ، رفیعی الحسینی ، د.شهرکرد
محمد رفیعی الحسینی؛ هیروشی هاسه گاوا؛ فرود صالحی؛ اسماعیل محمد موفیزور رحمان
200,000
ساختارهای اسیدهای نوکلئیک ، فرهادیان ، د.شهرکرد
بهزاد شارقی بروجنی؛ لیدا مومنی بروجنی؛ صادق فرهادیان؛ منصوره حسینی کوپائی؛ رضا عصاران دربان
310,000
بذر: فیزیولوژی نمو ، جوانه زنی و خواب ، بیولی ، سورکی ، د.شهرکرد
علی عباسی سورکی؛ بیولی ؛ هورست؛ برادفورد
290,000
زندگی خانوادگی در اسلام ، معین ، د.شهرکرد
شجاعت حسین گوپال پوری؛ امراله معین
170,000
اگرواکولوژی ، مارتین ، تدین ، د.شهرکرد
محمود رضا تدین -سعید نوروزی؛ کونراد مارتین -یو آخیم زاوئربورن
340,000
تکنیک های مولکولی در اکولوژی میکروبی مواد غذایی تخمیری ، بروجنی ، دا.شهرکرد
حمدلله مشتاقی بروجنی؛ لوکا کوکولین؛ دانیلو ارکولینی؛ الهام خلیلی صدرآباد
170,000
مبانی مدیریت ورزشی ، امیدی ، د.شهرکرد
علیرضا امیدی؛ راب ویلسون؛ مارک پیکارز؛ سمیه صفری
140,000
آمادگی جسمانی ، تندرستی و بهزیستی ، بنی طالبی ، د.شهرکرد
ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ لاله باقری
210,000
مروری بر زیست شناسی سلولی ، صفار ، د.شهرکرد
بهناز صفار؛ محمدامین جاویدی؛ زینب تکلو
180,000
تکامل ریختار گیاهی ، خرازیان ، دا.شهرکرد
نواز خرازیان؛ باربارا آمبروز؛ مایکل پوروگانان
280,000
آزمون خاک ، حسین پور ، د.شهرکرد
علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان
190,000
جریان آب در خاک ها ، قربانی ، د.شهرکرد
بهزاد قربانی؛ تسویوشی میازاکی؛ نگار نورمهناد؛ سیدمحمدجواد میرزایی؛ سیدحسن طباطبایی
190,000
بیوشیمی متابولیسم ثانویه در گیاهان ، شبانی ، د.شهرکرد
لیلا شبانی؛ مایکل وینک؛ مجید شریفی تهرانی
280,000
هم زیستی میکروب های گیاهی: جنبه های کاربردی ، تدین ، د.شهرکرد
محمودرضا تدین؛ ناوین کومار آرورا؛ هدایت الله کریم زاده
320,000
مقدمه ای بر فیزیک محاسباتی،تائوپانگ،مرادی،و2،د.شهرکرد
محمدمرادی؛ تائوپانگ ؛ علیرضا انصاری
230,000
کنترل باکتری سالمونلا در واحدهای تولید و فرآوری طیور،اسکات،مشتاقی بروجنی،د.شهرکرد
حمدلله مشتاقی بروجنی؛ اسکات ام.راسل؛ تکتم باقری؛ لعیا محمدتقی پور؛ افشین بارانی
210,000
متابولیت های ثانویه گیاهی،هریندرمکار،کریمی دهکردی،د.شهرکرد
هریندر مکار.سیدهوراجو؛ سعید کرمی دهکردی؛ کلاوس بکر؛ محمدابراهیم نوریان سرور؛ محمدجواد ابرقوی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه