ناشر: دیباگران ، تهران
تعداد عنوان ها: 265
Access2013، نوبخت،دیباگران
بهنام نوبخت
260,000
Linux+(سطح یک،دوومدیریت شبکه)
سپهر کاویانی
135,000
PowerPoint2013 ،محرمی،دیباگران
سپیده محرمی
190,000
Simulinkو کاربردهای آن در مهندسی ، شادکام انور، دیباگران
حسن شادکام انوری؛ بهاره مرادی
150,000
آبیاری:اصول،روشها و طراحی سیستمهای آبیاری،لنگرودی،دیباگران
علیرضا شکوهی لنگرودی؛ پیمان دانش کار آراسته
100,000
ارشد اقتصاد کشاورزی،محمودگری،دیباگران
رحیم محمودگری؛ رضا افسری بادی؛ مهدی اعظم زاده شورکی
75,500
ارشد آمار احتمالات کشاورزی،فاتحی،دیباگران
سعید نصیری کمال آباد؛ فواد فاتحی؛ سعید نصیری کمال آباد
68,000
ارشد باغبانی عمومی ، قاسمی،دیباگران
مالک قاسمی و شهرام صداقت حور
72,500
ارشد خاک شناسی،گل محمدی،دیباگران
سارا گل محمدی؛ مصطفی عمادی
156,000
ارشد زبان تخصصی علوم دامی ، فاتحی ، دیباگران
فرهنگ فاتحی؛ شهرام نیک نفس
65,000
ارشد زبان تخصصی کشاورزی (آبیاری) ، دیباگران
جمعی از مولفان دیباگران
165,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه