ناشر: دیباگران ، تهران
تعداد عنوان ها: 207
Simulinkو کاربردهای آن در مهندسی ، شادکام انور، دیباگران
حسن شادکام انوری؛ بهاره مرادی
150,000
ارشد اقتصاد کشاورزی،محمودگری،دیباگران
رحیم محمودگری؛ رضا افسری بادی؛ مهدی اعظم زاده شورکی
75,500
ارشد باغبانی عمومی ، قاسمی،دیباگران
مالک قاسمی و شهرام صداقت حور
72,500
ارشد هیدرولوژی (و3)،شریف آذری،دیباگران
سلمان شریف آذری؛ حبیبه رحیمی
360,000
ارشد و دکتری باکتری شناسی پزشکی(میکروب شناسی عمومی و اختصاصی)،حسن زاده،دیباگران
امیر حسین زاده؛ خلیل عزیزیان؛ مریم کشت ورز؛ سجاد یعقوبی
260,000
اصول و روش تولید کتاب های الکترونیکی چند رسانه ای،بادله،دیباگران
علیرضا بادله؛ اعظم مدلل کار؛ حامد عباسی
125,000
الگوریتم و فلوچارت،غلامی،جباریه،دیباگران
بهرام غلامی؛ علیرضا جباریه
160,000
ایمنی در برق ، شادکام انور ، دیباگران
حسن شادکام انوری؛ سجاد عبدالملکی
140,000
آموزش جامع Solidworks،کرمی،دیباگران
شهریار علی کرمی؛ مسعود صبری
550,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه