ناشر: آیندگان ، تهران
تعداد عنوان ها: 44
پاسخ تشریحی آزمونهای کارشناسی ارشد هنر ج 3 90- 80 ، قلیچ خانی
حمیدرضا قلیچ خانی؛ مهدی انصاری؛ کیوان یداللهی؛ زهرا مصلحی؛ مینو مجیدپور
185,000
پاسخ های تشریحی آزمونهای کارشناسی ارشد هنر ج 1 90- 80 ، قلیچ خانی
حمیدرضا قلیچ خانی؛ نصرالله تسلیمی؛ مهدی انصاری؛ زهرا مصلحی؛ مهنوش خدامی
149,000
چرخه های بحران در اقتصاد جهانی، گلداشتاین، علیشیری
بهروز علیشیری؛ جوشا گلداشتاین
50,000
راهنمای کمک های اولیه، صمیمی زاد،آیندگان
هوشنگ صمیمی زاد؛ صلیب سرخ بریتانیا؛ مجتمع امداد پزشکی سنت جان آمبولانس
200,000
رسم فنی آسان، مظلومی
فاروق مظلومی
42,000
زبان تخصصی مدیریت صنعتی (و مهندسی صنایع)،شفیعی نیک آبادی،آیندگان
محسن شفیعی نیک آبادی؛ اعظم جلیلی بوالحسنی؛ رضا سلامی
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه