ناشر: آیندگان ، تهران
تعداد عنوان ها: 42
چرخه های بحران در اقتصاد جهانی، گلداشتاین، علیشیری
بهروز علیشیری؛ جوشا گلداشتاین
50,000
راهنمای کمک های اولیه، صمیمی زاد،آیندگان
هوشنگ صمیمی زاد؛ صلیب سرخ بریتانیا؛ مجتمع امداد پزشکی سنت جان آمبولانس
200,000
رسم فنی آسان، مظلومی
فاروق مظلومی
42,000
زبان تخصصی مدیریت صنعتی (و مهندسی صنایع)،شفیعی نیک آبادی،آیندگان
محسن شفیعی نیک آبادی؛ اعظم جلیلی بوالحسنی؛ رضا سلامی
50,000
ضوابط معماری و طراحی فضای سبز شهری،امیرقاسمی،آیندگان
امید بهمنی؛ تراب امیرقاسمی؛ محمد همتی
48,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه