ناشر: ارسلان ، مشهد
تعداد عنوان ها: 6
آموزش جامع نرم افزار میپل MAPLE، فرخی ، ارسلان مشهد
لیلا فرخی؛ فرانک جی.گاراوان
65,000
راهنمای حل مسائل مبانی احتمال قهرمانی،شاهکار،ارسلان مشهد
غلامحسین شاهکار؛ سعید قهرمانی؛ ابوالقاسم بزرگ نیا
28,000
زمین شناسی اقتصادی کاربردی ، کریم پور،ارسلان مشهد
محمد حسن کریم پور؛ سعیدسعادت
320,000