ناشر: نشرمرکز ، تهران
تعداد عنوان ها: 122
ارگونومی برای مبتدیان،ویرایش2،دال،پورقاسمی،نشرمرکز
علی پورقاسمی؛ ج. دال؛ ب. ویردمیستر
297,000
دانشنامه ی مختصر اقتصاد ، هندرسن ، رنجبر ، نشرمرکز
محمدصادق الحسینی؛ دیوید هندرسن؛ محسن رنجبر
1,280,000
اقتصاد ایران در تنگنای توسعه،زمان زاده،نشرمرکز
حمیدزمان زاده؛ صادق الحسینی
285,000
ایران عصر صفوی،سیوری،عزیزی،نشرمرکز
کامبیز عزیزی؛ راجر سیوری
295,000
انسان،آنتروپومتری،ارگونومی و طراحی،فیزنت،چوبینه،نشرمرکز
علیرضا چوبینه؛ استفن فیزنت؛ محمدامین موعودی
395,000
تاریخ مختصر زبانشناسی،روبینز،حق شناس،نشرمرکز
علی محمد حق شناس؛ آر. اچ. روبینز
140,000
در باب صفویان،سیوری،راجرز،روح الهی،نشرمرکز
رمضان علی روح الهی؛ راجر سیوری
198,000
برنامه ریزی تعاملی،ایکاف،خلیلی شورینی،نشرمرکز
سهراب خلیلی شورینی؛ راسل ایکاف
285,000
پیامدهای مدرنیت،گیدنز،ثلاثی،نشرمرکز
آنتونی گیدنز؛ محسن ثلاثی
128,000
رشد و شخصیت کودک،ماسن،یاسایی،نشرمرکز
پاول هنری ماسن؛ جروم کیگان؛ آلتا کارول هوستون؛ جان جین وی کانجر
595,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه