ناشر: نشرمرکز ، تهران
تعداد عنوان ها: 120
101 مسئله فلسفی ، کوهن ، غلامی ، نشرمرکز
امیر غلامی؛ مارتین کوهن
245,000
ایران عصر صفوی،سیوری،عزیزی،نشرمرکز
کامبیز عزیزی؛ راجر سیوری
228,000
اقتصاد ایران در تنگنای توسعه،زمان زاده،نشرمرکز
حمیدزمان زاده؛ صادق الحسینی
285,000
انسان،آنتروپومتری،ارگونومی و طراحی،فیزنت،چوبینه،نشرمرکز
علیرضا چوبینه؛ استفن فیزنت؛ محمدامین موعودی
395,000
برنامه ریزی تعاملی،ایکاف،خلیلی شورینی،نشرمرکز
راسل ایکاف؛ سهراب خلیلی شورینی
285,000
پیامدهای مدرنیت،گیدنز،ثلاثی،نشرمرکز
محسن ثلاثی؛ آنتونی گیدنز
128,000
تاریخ اندیشه ی اقتصادی،از ارسطو تا جان استوارت،وارن جی،وقار،نشرمرکز
محمدحسین وقار؛ وارن جی.سمیوئلز؛ استیون جی.مدما
355,000
تاریخ بیهقی ، دبیر
ابوافضل بیهقی دبیر
98,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه