ناشر: فروزش ، تبریز
تعداد عنوان ها: 174
جرم شناسی،رحیمی نژاد،فروزش
اسمعیل رحیمی نژاد
350,000
روش های تحقیق برای علوم رفتاری،گراوتر،رضایی،و3،فروزش تبریز
اکبر رضایی؛ فردریک جی. گراوتر؛ لوری آن بی. فورزانو
400,000
کاربرد روش المان محدود در مهندسی ژئوتکنیک،پوتس،کلاته،فروزش تبریز
دیوید پوتس؛ فرهود کلاته؛ لیدجا زدرا کویچ
380,000
نظریه های سیستمی، ایران زاده ، فروزش
سلیمان ایران زاده؛ داود نوروزی
160,000
آموزش نرم افزار آرتیستر، علمداری ، فروزش
پدرام اقدسی علمداری؛ سحر بخشی؛ سیدشهاب الدین بلیان
200,000
نورپردازی و امنیت شهری، غلامحسینی، فروزش
رحیم غلامحسینی؛ ابوالفضل مشکینی
140,000
تشریح مسائل مکانیک برداری برای مهندسان:استاتیک ج1،جانستون،موتابی،و10،فروزش تبریز
هدایت موتابی؛ فردیناند بیر؛ ای.راسل جانستون؛ جی.ار.جان.تی.دولف ؛ دیوید اف.مازورک
460,000
مرجع کامل PLAXIS ،بهپورگوهری،فروزش تبریز
محمد بهپور گوهری؛ امیر روحی مهر
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه