ناشر: دانشیار ، تهران*
تعداد عنوان ها: 32
فرهنگ آکسفورد اسنشیال ، جعفرزاده
علی اکبر جعفرزاده
75,000
فرهنگ تجارت انگلیسی-فارسی،موسوی ، دانشیار
عطا موسوی؛ بهرنگ موسوی
280,000
فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت،حسنوی،دانشیار
رضا حسنوی؛ هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات میکروسافت؛ داریوش فرسایی
240,000
فرهنگ حسابداری انگلیسی-فارسی، آذربراهمان ، دانشیار
جلال آذربراهمان؛ علیرضا آذربراهمان؛ شهرزاد لطفعلی ثانی
189,000
فرهنگ دوسویه علوم و صنایع غذایی ، سخاوتی زاده
سجاد عبدی؛ سعید سخاوتی زاده
80,000
فرهنگ دوسویه فیزیک ، بینش
علیرضا بینش؛ سعید محمدی
129,000
فرهنگ دوسویه فیزیک ، بینش،دانشیار
علیرضا بینش سعید محمدی
129,000
فرهنگ ریاضیات انگلیسی-فارسی، آقایی، دانشیار
مرتضی آقایی؛ علیرضا بینش؛ فاطمه بینش؛ تقی کریمی
189,000
فرهنگ زیست شناسی انگلیسی-فارسی، بینش، دانشیار
علیرضا بینش؛ پونه یغمایی
189,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه