ناشر: دانشیار ، تهران*
تعداد عنوان ها: 37
فرهنگ آکسفورد اسنشیال ، جعفرزاده
علی اکبر جعفرزاده
75,000
فرهنگ تجارت انگلیسی-فارسی،موسوی ، دانشیار
عطا موسوی؛ بهرنگ موسوی
280,000
فرهنگ تشریحی الکترونیک مک گروهیل ویرایش 6 ، مارکوس ، صمدی
سعید صمدی؛ نیل اسکلیتر؛ نسترن عادلی رانکوهی؛ جان مارکوس
149,000
فرهنگ تشریحی شیمی ویرایش 2 ، پارکر ، صابریان
تقی رجبی؛ اس . پی . پارکر؛ صفا علی عسگری؛ کمال صابریان
169,000
فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت،حسنوی،دانشیار
هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات میکروسافت؛ رضا حسنوی؛ داریوش فرسایی
240,000
فرهنگ حسابداری انگلیسی-فارسی، آذربراهمان ، دانشیار
جلال آذربراهمان؛ علیرضا آذربراهمان؛ شهرزاد لطفعلی ثانی
189,000
فرهنگ حقوق انگلیسی به فارسی (ویرایش6) ، کرزون ، گلکاریان
ال. ب. کروزن؛ قدیر گلکاریان؛ ناصر جوادخانی؛ هادی میرواحدی؛ محمد حدادی
79,000
فرهنگ حقوق انگلیسی - فارسی ویرایش 7 ، گلکاریان
ال ب کرزون؛ قدیر گلکاریان؛ ناصر جواد خانی؛ پ اچ ریچارد؛ هادی میرواحدی؛ محمد حدادی
189,000
فرهنگ دوسویه علوم و صنایع غذایی ، سخاوتی زاده
سجاد عبدی؛ سعید سخاوتی زاده
80,000
فرهنگ دوسویه فیزیک ، بینش
علیرضا بینش؛ سعید محمدی
129,000
فرهنگ دوسویه فیزیک ، بینش،دانشیار
علیرضا بینش سعید محمدی
129,000
فرهنگ ریاضیات انگلیسی-فارسی، آقایی، دانشیار
مرتضی آقایی؛ علیرضا بینش؛ فاطمه بینش؛ تقی کریمی
189,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه