ناشر: صفار ، تهران
تعداد عنوان ها: 169
الکتریسیته و مغناطیس ، نایفه ، نصرتی، صفار
محمدرضا جلیلیان نصرتی؛ منیر ح . نایفه؛ محمد عابدینی؛ مورتون ک . براسل
420,000
الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی،عالم تبریز،صفار
اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه؛ علیرضا محمد رحیمی
95,000
آموزش تعمیر لوازم خانگی ، مسگری
علی مسگری؛ هادی قناد
230,000
آموزش جوشکاری قدم به قدم ، هدایت پناه، صفار
رحمان هدایت پناه؛ محمدرضا براری
55,000
آموزش سیم پیچی درجه 2 ، مسگری،صفار
علی مسگری؛ هادی قناد
32,000
آموزش فنی و حرفه ای مبانی دیجیتال ، خدایی
امیررضا خدایی؛ صابر سنجابی
19,500
آموزش گام به گام ACCESS 2003 ، موسوی
مجید سبزعلی گل؛ علی موسوی
11,000
آموزش گام به گام EXCEL 2003 ، موسوی،صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
9,000
آموزش گام به گام WORD XP ، موسوی
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
11,000
برقکار صنعتی درجه 1 ، مسگری
علی مسگری؛ هادی قناد
37,000
پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از MATLAB،اینگل،لطفی زاد،و3،صفار
مجتبی لطفی زاد؛ وینی کی.اینگل؛ جان جی.پروکیس
390,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه