ناشر: صفار ، تهران
تعداد عنوان ها: 181
مروری بر تحقیقات حسابداری جلد 1 ، سجادی ، صفار
سیدحسین سجادی؛ محمد شاه ولی
460,000
مروری بر تحقیقات حسابداری جلد2، صفار
سیدحسین سجادی؛ ناصر خسروی
440,000
ICDL سطح2(2016)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
مجید سبزعلی گل؛ علی موسوی
400,000
مهارت 3: واژه پرداز Microsoft Word 2016 سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
100,000
مهارت 4 : صفحه گسترده Microsoft Excel 2017 ، سبزعلی گل ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
100,000
مدیریت تحول در سازمان ، فرنچ ، الوانی،دانایی فرد،صفار
مهدی الوانی؛ وندل فرنچ؛ حسن دانایی فرد؛ سسیل اچ بل
230,000
کاربرد ICDL 2016 ، موسوی ، صفار
سیدعلی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
680,000
مهارت 6:پاورپوینت ICDL2016 ، سبزعلی گل ، صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
100,000
ICDL سطح1(2007)،نسخه 5،سبزعلی گل،صفار
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل
500,000
رایانه کار درجه 2 ج 2 ، موسوی
علی موسوی؛ مجید سبزعلی گل؛ مهدی قربانی؛ حسن صمدی آذر
35,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1 ق1،استوارت،جمشیدی،و8،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جیمز استوارت؛ مهرداد آزادی؛ علی اسلامی خوزانی
350,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1 ق2،استوارت،جمشیدی،و8،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جیمز استوارت؛ مهرداد آزادی؛ علی اسلامی خوزانی
350,000
سیستم های اطلاعاتی حسابداری ج1،مارشال،سجادی،صفار
مارشال بی. رامنی؛ سیدحسین سجادی؛ محسن طباطبایی نژاد؛ پال جان استین بارت
400,000
حسابداری مدیریت پیشرفته،سجادی،صفار
سیدحسین سجادی؛ هاشم علی صوفی
300,000
سیستم های اطلاعاتی حسابداری ج2،مارشال،سجادی،صفار
حسین سجادی؛ مارشال.بی.رامنی ؛ پال جان استین بارت
350,000
پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از MATLAB،اینگل،لطفی زاد،و3،صفار
وینی کی.اینگل؛ مجتبی لطفی زاد؛ جان جی.پروکیس
390,000
نظریه های سازمان دولتی،دنهارت،الوانی،صفار
مهدی الوانی؛ رابرت بی.دنهارت؛ حسن دانایی فرد
350,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج 1 ق 1،توماس،و12،جمشیدی،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جورج ب. توماس؛ هوشمند سردار؛ جوئل هاس؛ مرتضی براتی؛ موریس د. ویر؛ علی اسالامی خوزانی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه