ناشر: ارکان ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 38
اصول اصلاح نباتات ، میرلوحی ، ارکان اصفهان
میرلوحی ؛ مجیدی؛ اسماعیل زاده مقدمک
108,000
اصول وفنون شش سیگمای ناب ،شاهین، ارکان
آرش شاهین؛ حامد احمدی
33,000
الیاف و مسنوجات سرامیکی،قانع،ارکان اصفهان
محمدقانع ؛ احسان قربانی
150,000
آمار اصول و روشها (ج 1)،باتاچاریا،میکائیلی،ارکان اصفهان
فتاح میکائیلی؛ ریچارد.ا.جانسون ؛ گوری.ک.باتاچاریا
98,000
آمار اصول و روشها (ج 2)،باتاچاریا،میکائیلی،ارکان اصفهان
فتاح میکائیلی؛ ریچارد. ا. جانسون؛ گوری. ک. باتاچاریا
110,000
پایداری در سازه های فولادی،ازهری،ارکان اصفهان
مجتبی ازهری؛ سعید صرامی؛ رسول میرقادری
300,000
پرورش طیور در مناطق گرم ، پوررضا
جواد پوررضا؛ احمد کریمی
39,000
پرورش طیور در مناطق گرمسیر،قیصری،ارکان اصفهان
عباسعلی قیصری؛ نوهاد جی.دقیر
250,000
تکمیلشیمیاییمنسوجات ، ولفگانگ ، کمالی مقدم ، ارکان اصفهان
مقداد کمالی مقدم؛ ولفگانگ د.شیدلر؛ سمیه صفی؛ مجید مرتضوی
58,000
راهنمایتضمینکیفیتدرتکنولوژیجوشکاری،ارکان اضفهان
عبدالوهاب ادب آوازه؛ رضا ایمانیان نجف آبادی؛ نرگس خاتون احمدی
40,000
راهنمای شناسایی مژکداران درتصفیه خانه های فاضلاب،ارکان اصفهان
نزهت السادات معقول؛ سوزانا سرانو؛ پیلار کانوو
57,000
راهنمای عملی ضدعفونی لوله هاومخازن ذخیره آب،ملاباشی،ارکان اصفهان
ویلیام سی.لور؛ آسیه سادات ملاباشی؛ فرد ج. سانچز
60,000
زمین شناسی کاربردی،حاجیان،ارکان اصفهان
علیرضا حاجیان؛ پوریا جندقیان
175,000
طراحی سازه های فولادی به روش حالت حدی(LRFD) ج5:طراحی اعضاء،ازهری،ارکان اصفهان
مجتبی ازهری؛ حسین عموشاهی؛ سیدرسول میرقادری
550,000
کاربردروشهایآماریدرعلومزیستمحیطی،ارکان اصفهان
سعید اسلامیان؛ سعید سلطانی؛ علیرزا زارعی
42,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه