ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد عنوان ها: 8
پرورش تلیسه با روش های پیشرفته علمی ، امانلو
حمید امانلو؛ داود زحمتکش
32,000
تغذیه و منابع غذایی طیور،مک نب،حسن آبادی
احمد حسن آبادی؛ جی. ام. مک نب؛ سعید خلجی؛ کی. ان. بورمن
65,000
ژنتیک اصلاح دام ، لازلی ، امانلو،د.زنجان
حمید امانلو؛ جان فاستر لازلی
49,000
کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علف کش ها،موسوی،د.زنجان
کریم موسوی؛ اسکندر زند؛ حسین صارمی
70,000
مدیریت گاوهای شیری در دوره انتقال برای بهبود سلامت و توان تولیدی ، کوک ، امانلو
نایجل کوک؛ حمید امانلو؛ کنت نوردلند؛ مهران ابوذر
40,000
ناهنجاری های متابولیکی طیور،سامرز،لیسون،شهیر،د.زنجان،پریکا
محمدحسین شهیر؛ سامرز ؛ حسین محمدزاده کراتی؛ آدامز ؛ لیسون؛ نیما برادران؛ سولماز دیلمقانی
320,000