ناشر: شرق ، اهواز
تعداد عنوان ها: 72
آسیب شناسی ماهی ، پیغان
رحیم پیغان؛ آر. ژ. روبرتس؛ اشکان مهجور
95,000
اصول نظری و عملی مکانیک خاک ، ابن جلال،شرق اهواز
رضا ابن جلال؛ محمود شفاعی بجستان
60,000
اطلس دگرسانی،تامپسون،زراسوندی،شرق اهواز
ا. ج. ب. تامپسون؛ علیرضا زراسوندی؛ ج. ف. چ. تامپسون
39,000
آنفلونزای طیور (کتاب درسی به همراه اطلس رنگی) میاحی،شرق اهواز
ایلاریا کاپورا؛ منصور میاحی؛ فرانکو موتینلی؛ رمضانعلی جعفری
40,000
بررسی و طراحی سیستم های قدرت ، سعیدیان
ج. دانکن گلور؛ علی سعیدیان؛ مولوکوتلا سارما
67,000
بلورهای فوتونیک ، قالبی برای شارش نور ، شوشتری
جان د. جانوپلوس؛ مرتضی زرگر شوشتری؛ روبرت د. مید؛ تهمینه جلالی؛ جوشا ان. وین
30,000
بیماریهای ویروسی گاو ، کارز ، شاپوری
رابرت کارز؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری
40,000
پیاز ، انصاری، د.چمران
ناصر عالم زاده انصاری
40,000
تربیت ، جمعی از مولفان
جمعی از مولفان
30,000
تشخیص بیماری های ویروسی در دامپزشکی،کاسترو،شاپوری،د.چمران اهواز
مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ آنتونی ای. کاسترو؛ ورنر پی. هوشل
42,500
تلقیح مصنوعی در گوسفند و بز ، ایوانز ، مموئی،شرق اهواز
مرتضی مموئی؛ گارت ایوانز؛ جیس ماکسول
13,000
حفاظت خاک،هادسون،قدیری،شرق اهواز
نورمن هادسون؛ حسین قدیری
40,000
حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی ، جنت مکان،شرق اهواز
حسین آقائی جنت مکان؛ سالواتور زاپالا
75,000
ردیابی و جداسازی قارچ های خاک ، فرخی نژاد
پییر داوت؛ رضا فرخی نژاد؛ فرانسیس راکسل؛ سیدعلی موسوی جرف
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه