ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، قم
تعداد عنوان ها: 55
علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ، غروی
رحیم ناروئی؛ حسن عبدی؛ سیدمحمد غروی
154,000
درآمدی بر روان شناسی دین،آذربایجانی،1042
مسعود آذربایجانی؛ سیدمهدی موسوی اصل
106,000
فلسفه روان شناسی و نقد آن ، بونژه ، حوزه و دانشگاه
محمدجوادزارعان ؛ ماریو بونژه؛ روبن آردیلا
295,000
پارادایم های تحقیق در علوم انسانی،بلیکی،حسنی،حوزه دانشگاه قم
حمیدرضا حسنی؛ محمدتقی ایمان؛ مسعود ماجدی
195,000
روش شناسی ترجمه فرآن کریم ، جواهری
سیدمحمدحسن جواهری
128,000
مدیریت در اسلام،آقا پیروز،ویراست3،حوزه دانشگاه
علی آقا پیروز؛ ابوطالب خدمتی؛ عباس شفیعی؛ محمود بهشتی نژاد
135,000
دولت عباسیان،طقوش،جودکی،حوزه دانشگاه قم
محمدسهیل طقوش؛ حجت الله جعفریان
130,000
دولت امویان،طقوش،جودکی،و2،حوزه دانشگاه
حجت الله جودکی؛ محمدسهیل طقوش؛ رسول جعفریان
145,000
فلسفه روان شناسی و نقد آن،بونژه،زارعان،حوزه دانشگاه
ماریو بونژه؛ محمدجواد زارعان؛ روبن آردیلا؛ همکاران
282,000
نگاهی به روان شناسی اسلامی،غروی،فرقانی،حوزه دانشگاه قم
محمد غروی؛ مسعود آذربایجانی؛ مرتضی فرقانی؛ نجیب الله نوری؛ علیرضا شیخ شعاعی
152,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه