ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، قم
تعداد عنوان ها: 49
بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی،سالاری فر،حوزه دانشگاه+سمت 1387
محمدرضا سالاری فر؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی موسوی اصل؛ محمد دولتخواه
69,000
پارادایم های تحقیق در علوم انسانی،بلیکی،حسنی،حوزه دانشگاه قم
حمیدرضا حسنی؛ محمدتقی ایمان؛ مسعود ماجدی
195,000
درآمدی بر روان شناسی دین،آذربایجانی،1042
مسعود آذربایجانی؛ سیدمهدی موسوی اصل
100,000
دولت امویان،طقوش،جودکی،و2،حوزه دانشگاه
حجت الله جودکی؛ محمدسهیل طقوش؛ رسول جعفریان
106,000
دولت عباسیان،طقوش،جودکی،حوزه دانشگاه قم
حجت الله جعفریان؛ محمدسهیل طقوش
165,000
روش شناسی ترجمه فرآن کریم ، جواهری
سیدمحمدحسن جواهری
128,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه