ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، قم
تعداد عنوان ها: 63
تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم ، محمدی
معصومه محمدی؛ استون ای. رودز
180,000
علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ، غروی
رحیم ناروئی؛ حسن عبدی؛ سیدمحمد غروی
154,000
درآمدی بر روان شناسی دین،آذربایجانی،1042
مسعود آذربایجانی؛ سیدمهدی موسوی اصل
106,000
فلسفه روان شناسی و نقد آن ، بونژه ، حوزه و دانشگاه
محمدجوادزارعان ؛ ماریو بونژه؛ روبن آردیلا
295,000
پارادایم های تحقیق در علوم انسانی،بلیکی،حسنی،حوزه دانشگاه قم
حمیدرضا حسنی؛ محمدتقی ایمان؛ مسعود ماجدی
195,000
دولت عباسیان،طقوش،جودکی،حوزه دانشگاه قم
حجت الله جعفریان؛ محمدسهیل طقوش
165,000
روش شناسی ترجمه فرآن کریم ، جواهری
سیدمحمدحسن جواهری
128,000
جرم و جرم شناسی ، سلیمی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علی سلیمی؛ راب وایت؛ فیونا هینز
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه