ناشر: نوپردازان ، تهران
تعداد عنوان ها: 28
Physics 1 : Mechanics ، هالیدی ، افست
resnick ؛ halliday؛ krane
60,000
الکترونیک قدرت مدارها،عناصر و کاربردها ، رشید،افجه ای،نوپردازان
ابراهیم افجه ای؛ محمد ه. رشید؛ مجید مهاجر
250,000
آموزش گام به گام AUTOCAD 2004 ، فری ، محمدی
دیوید فری؛ حسن محمدی؛ حسین محمدی
50,000
ترمودینامیک مهندسی شیمی ج2،اسمیت،ون نس،ثنائی زاده،نوپردازان
محمود ثنائی زاده؛ اسمیت ؛ ون نس؛ ابت
150,000
تشریح کامل مسائل شیمی آلی ج3،ولهارد،و5،نوپردازان
ولهارد ؛ میرمحمد صادقی؛ نیل ای.شور؛ محمدرضا سعیدی؛ مجید هروی
180,000
تشریح مکانیک تحلیلی فولز،کاسیدی،قاسمی برهانی،نوپردازان
فولز ؛ حمید قاسمی؛ کاسیدی ؛ ملیحه برهانی؛ الهام گردانیان
150,000
دینامیک مریام ، انتظاری،نوپردازان
علیرضا انتظاری؛ مریام ؛ کرایگ
160,000
شبکه های عصبی منطق فازی و الگوریتم ژنتیک،راجاسکاران،کشاورزمهر،نوپردازان
محمود کشاورزمهر؛ راجاسکاران ؛ ویجی آلاکشمی پای
150,000
شیمی آلی 1،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
عیسی یاوری؛ جان مک موری
400,000
شیمی آلی 2،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
جان مک موری؛ عیسی یاوری
300,000
فرهنگ متالورژی ، بوچیو ، شفیعی
مهرتاش شفیعی؛ مایکل بوچیو
22,000
فیزیک به روش ساده برای دانش آموزان،میرزابیگی، نوپردازان
جهانشاه میرزابیگی؛ رابرت لرمن؛ پویا میرزابیگی
250,000
فیزیک جدید1،ابوکاظمی،نوپردازان
محمدابراهیم ابوکاظمی
250,000
فیزیک مدرن در مهندسی، کریم زاده،نوپردازان
عیسی کریم زاده؛ جاسپریت سینگ؛ شبنم هاشمی دولت آبادی
180,000
مبانی شیمی آلی،مک موری،یاوری،و6،نوپردازان
جان مک موری؛ اریک سیمانک
430,000
مبانی طیف سنجی در شیمی آلی
مجید میرمحمد صادقی لیلا خزدوز امین زارعی
200,000
مبانی فیزیک امواج و گرما (فیزیک پایه3) و8 ، هالیدی ، ابوکاظمی ،نوپردازان
جرل واکر؛ محمدابراهیم ابوکاظمی؛ هالیدی ؛ جلال الدین پاشایی راد؛ محمدرضا کلاه چی؛ رزنیک
280,000
مبانی فیزیک مکانیک ، شاره ها (فیزیک پایه1) برای فیزیک شیمی و ریاضی ، و8 ،هالیدی ، ابوکاظمی ، نوپردازان
جرل واکر؛ محمدابراهیم ابوکاظمی؛ جلال الدین پاشایی راد؛ هالیدی ؛ محمدرضا کلاه چی؛ رزنیک
320,000
مبانی فیزیک مکانیک،گرما (فیزیک پایه 1 )برای فنی مهندسی ،و8،هالیدی ، ابوکاظمی ، نوپردازان
محمد ابراهیم ابوکاظمی؛ جلال الدین پاشایی راد؛ محمدرضا کلاه چی
360,000
مکانیک تحلیلی،فولز،سپهری،و6،نوپردازان
هوشنگ سپهری؛ فولز ؛ کاسیدی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه