ناشر: نوپردازان ، تهران
تعداد عنوان ها: 34
Physics 1 : Mechanics ، هالیدی ، افست
resnick ؛ halliday؛ krane
60,000
استاتیک مریام ، انتظاری،نوپردازان
علیرضا انتظاری؛ مریام ؛ کرایگ
340,000
آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت1،فرانکلین،ابوکاظمی ،نوپردازان
فرانکلین ؛ محمدابراهیم ابوکاظمی؛ میور ؛ محمدرضا کلاه چی؛ اسکات؛ ویلکاکس ؛ یتس
240,000
الکترونیک قدرت مدارها،عناصر و کاربردها ، رشید،افجه ای،نوپردازان
ابراهیم افجه ای؛ محمد ه. رشید؛ مجید مهاجر
250,000
آموزش گام به گام AUTOCAD 2004 ، فری ، محمدی
حسن محمدی؛ دیوید فری؛ حسین محمدی
50,000
تشریح کامل مسائل شیمی آلی ج3،ولهارد،و5،نوپردازان
میرمحمد صادقی؛ ولهارد ؛ محمدرضا سعیدی؛ نیل ای.شور؛ مجید هروی
180,000
تشریح مکانیک تحلیلی فولز،کاسیدی،قاسمی برهانی،نوپردازان
فولز ؛ حمید قاسمی؛ کاسیدی ؛ ملیحه برهانی؛ الهام گردانیان
150,000
دینامیک مریام ، انتظاری،نوپردازان
علیرضا انتظاری؛ مریام ؛ کرایگ
160,000
شبکه های عصبی منطق فازی و الگوریتم ژنتیک،راجاسکاران،کشاورزمهر،نوپردازان
محمود کشاورزمهر؛ راجاسکاران ؛ ویجی آلاکشمی پای
150,000
شیمی آلی 1،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
جان مک موری؛ عیسی یاوری
300,000
شیمی آلی 2،مک موری،یاوری،و7،نوپردازان
عیسی یاوری؛ جان مک موری
300,000
فرهنگ متالورژی ، بوچیو ، شفیعی
مهرتاش شفیعی؛ مایکل بوچیو
22,000
فیزیک به روش ساده برای دانش آموزان،میرزابیگی، نوپردازان
جهانشاه میرزابیگی؛ رابرت لرمن؛ پویا میرزابیگی
250,000
فیزیک جدید1،ابوکاظمی،نوپردازان
محمدابراهیم ابوکاظمی
250,000
فیزیک مدرن در مهندسی، کریم زاده،نوپردازان
عیسی کریم زاده؛ جاسپریت سینگ؛ شبنم هاشمی دولت آبادی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه