ناشر: بعثت ، تهران
تعداد عنوان ها: 36
اضطراب اجتماعی در کودکی ، گزل ، شبگرد ، بعثت
بهاره شبگرد؛ هیدی گزل؛ ارینب رحمانی؛ کنت ایچ؛ تمجید کریمی؛ رابین؛ احسان رحمانی
70,000
بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان ، خنیفر
حسین خنیفر؛ نفیسه زروندی
80,000
تبدیل چربی به عضله،جو کیتا،دانشجو،بعثت
عبدالرسول دانشجو؛ جو کیتا؛ کیمیا معینی افشاری
200,000
ریاضیات عمومی (2) ، دهمرده
حبیب الله دهمرده
120,000
روانشناسی بالینی،آزمایش بالینی و فرایند تشخیص،دادستان،بعثت
پریرخ دادستان؛ پرون و پرون؛ محمد منصور
150,000
روانشناسی سلامت،آنتونی کرتیس،فتحی آشتیانی،بعثت
علی فتحی آشتیانی؛ آنتونی جی کرتیس؛ هادی عظمیی آشتیانی
50,000
روان شناسی صنعتی (1) ، سروری ، بعثت
محمدحسین سروری؛ ژوزف تیفین؛ مک کورمیک
55,000
روان شناسی صنعتی (2 )، سروری ، بعثت
محمدحسین سروری؛ ژوزف تیفین؛ مک کورمیک
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه