ناشر: بعثت ، تهران
تعداد عنوان ها: 34
تبدیل چربی به عضله،جو کیتا،دانشجو،بعثت
عبدالرسول دانشجو؛ جو کیتا؛ کیمیا معینی افشاری
200,000
فنون گروهی مشاوره و روان درمانی،جرالد کوری،ثنائی،بعثت
جرالد کوری؛ باقر ثنائی؛ ماریان شیندر کوری؛ پاتریک کالانان؛ مایکل راسل
340,000
اضطراب اجتماعی در کودکی ، گزل ، شبگرد ، بعثت
بهاره شبگرد؛ هیدی گزل؛ ارینب رحمانی؛ کنت ایچ؛ تمجید کریمی؛ رابین؛ احسان رحمانی
70,000
مبانی مشاوره وراهنمایی،ثنایی،بعثت
رابرت گیبسون؛ باقر ثنایی؛ ماریان میشل
140,000
ریاضیات عمومی (2) ، دهمرده
حبیب الله دهمرده
120,000
بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان ، خنیفر
حسین خنیفر؛ نفیسه زروندی
80,000
روانشناسی بالینی،آزمایش بالینی و فرایند تشخیص،دادستان،بعثت
پریرخ دادستان؛ پرون و پرون؛ محمد منصور
150,000
روانشناسی سلامت،آنتونی کرتیس،فتحی آشتیانی،بعثت
آنتونی جی کرتیس؛ علی فتحی آشتیانی؛ هادی عظمیی آشتیانی
210,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه