ناشر: بعثت ، تهران
تعداد عنوان ها: 35
اضطراب اجتماعی در کودکی ، گزل ، شبگرد ، بعثت
هیدی گزل؛ بهاره شبگرد؛ ارینب رحمانی؛ کنت ایچ؛ رابین؛ تمجید کریمی؛ احسان رحمانی
70,000
بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان ، خنیفر
حسین خنیفر؛ نفیسه زروندی
80,000
تبدیل چربی به عضله،جو کیتا،دانشجو،بعثت
عبدالرسول دانشجو؛ جو کیتا؛ کیمیا معینی افشاری
200,000
ریاضیات عمومی (2) ، دهمرده
حبیب الله دهمرده
120,000
روانشناسی بالینی،آزمایش بالینی و فرایند تشخیص،دادستان،بعثت
پرون و پرون؛ پریرخ دادستان؛ محمد منصور
150,000
روانشناسی سلامت،آنتونی کرتیس،فتحی آشتیانی،بعثت
آنتونی جی کرتیس؛ علی فتحی آشتیانی؛ هادی عظمیی آشتیانی
120,000
روان شناسی صنعتی (1) ، سروری ، بعثت
محمدحسین سروری؛ ژوزف تیفین؛ مک کورمیک
55,000
روان شناسی صنعتی (2 )، سروری ، بعثت
محمدحسین سروری؛ ژوزف تیفین؛ مک کورمیک
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه