ناشر: دیدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 67
قانون مجازات اسلامی 1398منصور
جهانگیر منصور
280,000
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
اسماعیل سعدی پور؛ جولی آن لسر؛ نادیا رستمی؛ نیکول نیکوترا
380,000
قانون اساسی1398 منصور
جهانگیر منصور
90,000
قانون تجارت 1398،منصور
جهانگیر منصور
210,000
روش های ایجاد نظم و انضباط در نوجوانان،جین نلسن،سعدی پور،دیدار
جین نلسن؛ اسماعیل سعدی پور؛ لین لوت؛ مریم خلیلی صدرآباد؛ نازنین محمدی
200,000
نظریه های آمورشی (راهبردهای آموزشی اثربخش) ، سعدی پور ، دیدار
اسماعیل سعدی پور؛ کنس دی. مور؛ مهرنوش فرهنگ
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه