ناشر: دیدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 64
استراتژی شرکت مدل های پورتفولیو ، صادقی
اسماعیل صادقی؛ الی سجف
24,000
آینده سرمایه داری ، کیاوند
عزیز کیاوند؛ لستر تارو
36,000
بازاریابی املاک و مستغلات،خویه،دیدار
علی خویه؛ فهیمه احمدی
35,000
روان شناسی اجتماعی ، گلشن فومنی ، دیدار
محمد رسول گلشن فومنی
140,000
روان شناسی رشد : نیمرخ رشد از بارداری تا نوجوانی ، آلن ، بیابانگرد
ایلین آلن؛ اسماعیل سعدی پور (بیابانگرد)؛ فاطمه رسولی؛ لاین ماروتز؛ هدی السادات احمدی
54,000
روش های ایجاد نظم و انضباط در نوجوانان،جین نلسن،سعدی پور،دیدار
اسماعیل سعدی پور؛ جین نلسن؛ مریم خلیلی صدرآباد؛ لین لوت؛ نازنین محمدی
200,000
روش های تحقیق در علوم اجتماعی ج4،ساروخانی،دیدار
باقر ساروخانی؛ شیوا صادقی پور
160,000
روش های کنترل خشم،رابرت نای،سعدی پور،دیدار
اسماعیل سعدی پور؛ رابرت نای؛ فرهنگ رنجبر؛ دلارام موسایی سنجره یی
240,000
قانون اساسی1397 منصور
جهانگیر منصور
45,000
قانونتجارت 1390 ، منصور
جهانگیر منصور
28,000
قانون تجارت 1397،منصور
جهانگیر منصور
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه