ناشر: دیدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 67
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
اسماعیل سعدی پور؛ جولی آن لسر؛ نادیا رستمی؛ نیکول نیکوترا
380,000
قانون اساسی1397 منصور
جهانگیر منصور
70,000
روش های ایجاد نظم و انضباط در نوجوانان،جین نلسن،سعدی پور،دیدار
جین نلسن؛ اسماعیل سعدی پور؛ لین لوت؛ مریم خلیلی صدرآباد؛ نازنین محمدی
200,000
قانون مجازات اسلامی 1397منصور
جهانگیر منصور
190,000
نظریه های آمورشی (راهبردهای آموزشی اثربخش) ، سعدی پور ، دیدار
اسماعیل سعدی پور؛ کنس دی. مور؛ مهرنوش فرهنگ
200,000
قانون تجارت 1397،منصور
جهانگیر منصور
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه