ناشر: دیدار ، تهران
تعداد عنوان ها: 62
کار با نوجوانان ،راهنمای درمانگران ، روان شناسان و مشاوران ، سعدی پور
اسماعیل سعدی پور؛ جولی آن لسر؛ نادیا رستمی؛ نیکول نیکوترا
380,000
قانون تجارت 1398،منصور
جهانگیر منصور
210,000
قانون مجازات اسلامی 1398منصور
جهانگیر منصور
280,000
قانون اساسی1398 منصور
جهانگیر منصور
90,000
روش های ایجاد نظم و انضباط در نوجوانان،جین نلسن،سعدی پور،دیدار
جین نلسن؛ اسماعیل سعدی پور؛ لین لوت؛ مریم خلیلی صدرآباد؛ نازنین محمدی
200,000
نظریه های آمورشی (راهبردهای آموزشی اثربخش) ، سعدی پور ، دیدار
اسماعیل سعدی پور؛ کنس دی. مور؛ مهرنوش فرهنگ
200,000
روش های کنترل خشم،رابرت نای،سعدی پور،دیدار
رابرت نای؛ اسماعیل سعدی پور؛ فرهنگ رنجبر؛ دلارام موسایی سنجره یی
240,000
کتاب کار مربی کودک،خمارلو(میرهادی)،دیدار
توران خمارلو (میرهادی)
190,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه