ناشر: کانون نشر علوم ، تهران
تعداد عنوان ها: 100
301 مدار،خوش کیش،کیان رایانه
رضا خوش کیش؛ اکتور الکترونیکس
80,000
305 مدار ، الکترونیکس ، خوش کیش
رضا خوش کیش؛ الکتور الکترونیکس
80,000
309 مدار الکتور الکترونیکس،محبت زاده،کانون نشرعلوم
پوپک محبت زاده؛ الکتور الکترونیکس
185,000
310 مدار الکترو الکترونیکس،قنبری یوسف آبادی،کانون نشرعلوم
لیلا قنبری یوسف آباد؛ الکترو الکترونیکس؛ سکینه قنبری یوسف آباد
140,000
35پروژه بامیکروکنترلرARM،یوسف آباد،کانون نشرعلوم
لیلا قنبری یوسف آباد؛ برت ون دام
100,000
50 روش برای مدیریت تیم فروش،علوی،کانون نشرعلوم
یحیی علوی؛ فرزانه شوقی لیسار
140,000
CCNA کاربردی ، نشر علوم
فرهاد علی کرمی
200,000
اصول سیستم های چند رسانه ای،شیداییان،کانون نشرعلوم
حامد شیداییان؛ محمدرضا عباسی فرد
420,000
اصول وراهنمای PLCبااستفاده ازنرم افزارSTEP7درSTLوSCL،قنبری،کانون نشرعلوم
هنس برگر؛ لیلا قنبری؛ مستانه ترکمنی نژاد
225,000
آموزش Protel DXP،مالکی،کانون نشرعلوم
علی مالکی؛ شرکت پروتل
190,000
آموزش کاربردی نرم افزار PS CAD،محمودوند،کانون نشرعلوم
مجید محمودوند؛ علی اکبرزاده نیاکی
285,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه