ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران
تعداد عنوان ها: 166
GIS به زبان ساده،مسگری،نیروهای مسلح
علی جهانی؛ سوسن مسگری
45,000
GPS و کاربرد آن
صالح آبادی
50,000
ایران منطقه ای ، رضایی
محسن رضایی
20,000
اطلس آسمان شب ، تیریون ، علیزاده غریب ، نیروی مسلح
ویل تیریون؛ حسین علیزاده غریب
50,000
اطلس راههای ایران ، نیروهای مسلح
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
150,000
اطلس کشورهای جهان دفتر6:کشورهای آمریکا،نیروی مسلح
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
120,000
امپریالیسم پسامدرن،والبرگ، متقی،جغرافیای نیروهای مسلح
افشین متقی؛ اریک والبرگ؛ مصیب قره بیگی
170,000
آموزش جامع تحلیل گر زمین آماری نرم افزار ARC GIS ، ترابی آزاد،نیروی مسلح
مسعود ترابی آزاد؛ امیر سیه سرانی؛ رحیم افتخاری
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه