ناشر: دالفک ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
ریاضیات مقدماتی،ریاضیات پیش دانشگاهی،شیدفر،دالفک
عبدالله شیدفر؛ علیمردان شاهرضایی
45,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته ج 2 ق 1،کرویت سیگ،شیدفر،دالفک
عبدالله شیدفر؛ اروین کرویت سیگ؛ علیمردان شاهرضائی
170,000
ریاضیات مهندسی،قرمز،شیدفر
عبدالله شیدفر
150,000
ریاضی عمومی 1،شیدفر،دالفک
ابراهیم اسرافیلیان؛ عبدالله شیدفر
160,000
ریاضی عمومی 2،شیدفر،دالفک
عبدالله شیدفر
150,000
محاسبات عددی ، شیدفر
عبدالله شیدفر؛ حسین آذری
9,000
معادلات دیفرانسیل ، سوالات چهارگزینه ای ، شیدفر
عبدالله شیدفر؛ علیمردان شاهرضایی
15,000
معادلات دیفرانسیل ، شیدفر
عبدالله شیدفر
145,000