ناشر: دالفک ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
ریاضیات مقدماتی،ریاضیات پیش دانشگاهی،شیدفر،دالفک
عبدالله شیدفر؛ علیمردان شاهرضایی
45,000
ریاضیات مهندسی،قرمز،شیدفر
عبدالله شیدفر
150,000
ریاضی عمومی 1،شیدفر،دالفک
ابراهیم اسرافیلیان؛ عبدالله شیدفر
65,000
ریاضی عمومی 2،شیدفر،دالفک
عبدالله شیدفر
55,000
محاسبات عددی ، شیدفر
عبدالله شیدفر؛ حسین آذری
9,000
معادلات دیفرانسیل ، سوالات چهارگزینه ای ، شیدفر
عبدالله شیدفر؛ علیمردان شاهرضایی
15,000
معادلات دیفرانسیل ، شیدفر
عبدالله شیدفر
145,000