ناشر: علم و ادب ، تهران
تعداد عنوان ها: 49
اجرای ساختمانهای بتن آرمه ، قالیبافیان ، علم ادب
مهدی قالیبافیان؛ کامیار سلطانی عربشاهی
200,000
افزودنی های شیمیایی بتن،شکرچی زاده،علم ادب
محمد شکرچی زاده؛ نیکلاس علی لیبر؛ سولماز دهقان مروستی؛ علی پورضرابی
150,000
بتن خود تراکم،شکرچی زاده،با CD،علم و ادب
محمد شکرچی زاده؛ نیکلاس علی لیبر
200,000
تجربیات و درس های بهسازی لرزه ای،علم ادب
شرکت خدمات مدیریت ایرانیان (ایرمکو)
500,000
تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح frp مفاهیم و کاربرد ، دریابیگی،علم ادب
رضا دریا بیگی؛ حسین حسینی حصاری؛ امید رضائی فر
150,000
چپ و راست:تفکیک سیاسی،بابیو،سعیدی،علم ادب
علی اصغر سعیدی؛ نوربرتو بابیو
12,500
دستنامه اجرای بتن،طاحونی،رمضانیانپور،علم و ادب
علی اکبر رمضانیانپور؛ جوزف ای. دوبروولسکی؛ شاپور طاحونی؛ جوزف جی. وادل؛ منصور پیدایش
650,000
راهنمای کاربردی بتن آماده ، شکرچی زاده ، علم ادب
محمد شکرچی زاده؛ محمد حسین افتخار؛ امیر حاجی اسماعیلی
100,000
راهنمای کاربردی بتن سبکدانه سازه ای،شکرچی زاده،علم و ادب
محمد شکرچی زاده؛ نیکلاس علی لیبر؛ مارال جلیلی
150,000
رویه های بتن غلتکی،شکرچی زاده،علم ادب
محمد شکرچی زاده؛ مهدی چینی
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه