ناشر: خراسان ، مشهد
تعداد عنوان ها: 28
اصول الکتریسیته ، باغانی
خلیل باغانی
10,000
الکترونیک صنعتی،رشید،تقی آبادی،و3،خراسان
محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ محمد ح . رشید؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ خلیل باغانی
220,000
الکترونیک صنعتی،لندر،تقی آبادی،و جدید،خراسان مشهد
محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ سیریل لندر؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ مسعود هوشمند؛ نرجس رهنما
160,000
تجارت الکترونیک ، بازاریابی اینترنتی با موتورهای جستجو جلد 1 ، سپیدنام
مایک مورن؛ قدرت سپیدنام؛ بیل هانت؛ حمید سپیدنام؛ فرهاد کاظمی مطلق
100,000
تحلیل مهندسی مدار،و7،هیت،تقی آبادی،خراسان
ویلیام هیت؛ محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ کمرلی؛ داربین
180,000
رهیافت حل مسئله در الکترونیک ، اسمیت ، باغانی،خراسان
خلیل باغانی؛ کنت سی اسمیت؛ محمدرضا رضایی نیا
40,000
زبان های برنامه سازی ویرایش4،پرات،سالخورده،خراسان مشهد
محمدمهدی سالخورده حقیقی؛ ترنس دبلیو . پرات؛ ماروین وی . زلکوویتز
80,000
سیستم های بانک اطلاعاتی ، دیت ، شاکری، خراسان مشهد
فرنگیس شاکری؛ سی.جی.دیت ؛ زینب صولت زاده
80,000
سیستم های کنترل مدرن،دورف،سپیدنام،و12،خراسان
قدرت سپیدنام؛ ریچارد سی . دورف؛ روبرت اچ بیشاپ
240,000
شبکه های کامپیوتر و انتقال داده ها،استالینگز،سالخورده،خراسان مشهد
ویلیام استالینگ؛ محمدمهدی سالخورده حقیقی
280,000
طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال،نلسون،سپیدنام،خراسان
قدرت سپیدنام؛ ویکتور . پی . نلسون؛ اچ . تروی نیگل؛ بیل دی . کارول
180,000
فیزیک مکانیک 1، هالیدی ، و5 ؛ باغانی ، خراسان مشهد
رزنیک؛ باغانی ؛ خبوشانی؛ هالیدی ؛ رضایی نیا؛ کرین
100,000
قطعات و مدارات الکترونیک ج1،نشلسکی،سپیدنام،و10،خراسان
روبرت بویل اشتاد؛ قدرت سپیدنام؛ خلیل باغانی؛ لوئیس نشلسکی
300,000
قطعات و مدارات الکترونیک ج2،نشلسکی،سپیدنام،و9،خراسان
روبرت بویل اشتاد؛ قدرت سپیدنام؛ لوئیس نشلسکی؛ خلیل باغانی
120,000
کاربردهای MATLAB و SIMULINK در مهندسی ، مختاری،خراسان
وحید صمدی بخارائی؛ موهند مختاری؛ میشل ماری
50,000
مبانی بررسی سیستمهای قدرت(2)،گرینجر،موسوی،باغانی مشهد
جان. جی. گرینجر؛ محمدرضا موسوی؛ ویلیام دی استیونسون. جی. آر؛ امیر قلعه نوی
60,000
مدارهای الکتریکی ، ادمینستر ، نقی آبادی
ژوزف ادمینستر؛ محمدرضا موسوی؛ محمود نحوی؛ سید نسر
50,000
معماری کامپیوتر،مانو،سپیدنام،خراسان
قدرت سپیدنام؛ موریس مانو
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه