ناشر: علم و حرکت ، تهران
تعداد عنوان ها: 69
ارشد تربیت بدنی زبان تخصصی ، شمس
امیر شمس؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ هیوا رحمانی
35,000
آسیبهای ورزشی « راهنمای مربیان و ورزشکاران » ، فرج زاده
شهرام فرج زاده؛ دیوید برگرون؛ هالی گرین
70,000
اسرار جودو (راهنمای آموزش مربیان و ورزشکاران) ، شاهوردیان
روبن شاهوردیان؛ جی ایچی واتانابه؛ لیندی آواکیان
16,000
اصول مبارزه در تکواندو ، شاهوردیان
روبن شاهوردیان؛ کوک هیون؛ چونگ؛ کیونگ میونگ؛ لی؛ سانگ هوان؛ کیم
30,000
اطلس عضلات اسکلتی ویراست6،استون،طباطبایی،علم حرکت
حمید طباطبایی؛ رابرت جی.استون؛ جودیت ای.استون
65,000
آموزش تکواندو پومسه ، و2 ، ربانی،علم حرکت
محمدحسین ربانی؛ محسن افراد؛ محمدحسن ربانی
175,000
آموزش تمرینات توان «حداکثر نیرو در کمترین زمان ممکن » ، عسکری
پاول کالینز؛ محمد عسکری؛ فاطمه هیئت؛ مجتبی هادی پور
45,000
آموزش فوتبال برای دانشجویان تربیت بدنی ، شهسوار
میثم چاله چاله؛ علیرضا شهسوار
35,000
آموزش کشتی«تکنیک،تاکتیک،بدنسازی»،نوربخش،علم و حرکت
ابوالقاسم دباغان؛ بیل مارتل؛ ناصر نوربخش
30,000
بازتاب درمانی ، ریک ، یوسفی
استفانی ریک؛ بهرام یوسفی
20,000
بروس لی افسانه ای ، بلک بلت ، شاهوردیان
روبن شاهوردیان؛ مجله روبن بلک بلت
18,000
بیومکانیک ورزش و تمرین ، گریمشو ، حمایت طلب
رسول حمایت طلب؛ پل گریمشو؛ لیلا رشیدی رستمی
95,000
پرورش اندام و بدنسازی نوین(از آغاز تا پایان)،اعتمادی،علم حرکت
جان لیتل؛ مهدی راثی اعتمادی؛ امین قنبری؛ سیده مهسا حسینی
175,000
تغذیه برای ورزشکاران ، فرامرزی،علم حرکت
لوئیس بورک؛ محمد فرامرزی؛ حسین شیروانی؛ اد کویل؛ ران موان
15,000
تمرینات قدرتی بالاتنه ، ذکایی
سین کوچران؛ حسین ذکایی؛ تام هاوس؛ مسعود یوسفی؛ محمدرضا یزدی
50,000
تمرینهای بازتاب درمانی ، ریک ، یوسفی
بهرام یوسفی؛ استقانی ریک
8,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه