ناشر: فنی حسینیان ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
پمپهای سانتریفوژ ، فرزاد
عبدالعلی فرزاد
29,000
تصفیه آبهای صنعتی ، حسینیان
مرتضی حسینیان
29,000
تکنولوژی برق4:ماشین های الکتریکی A.C ، کاتراژا،چقازردی،فنی حسینیان
مسعود چقازردی؛ بی ال تراژا؛ ای کاتراژا
85,000
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن،تامسون،پوستی،فنی حسینیان
بهرام پوستی؛ ویلیام ت. تامسون؛ مری دیلون داله
390,000
جوشکاری پلاستیکها ، ربیعی
افسانه ربیعی
15,000
روسازی بتنی،فرجی،فنی حسینیان
قاسم فرجی؛ حسن ولی پور
199,000
مبانی و کاربرد انواع پمپ ها ، استوارت ، خوش کیش
حسین خوش کیش؛ هری استوارت
75,000
مهندسی متالورِژِی فیزیکی ، لاختین ، ربیعی
افسانه ربیعی؛ ی - لاختین
75,000