ناشر: دانشگاه آزاد ، رشت
تعداد عنوان ها: 39
مدیریت کیفیت جامع ، شاهرودی ، د.آزادرشت
کامبیز شاهرودی؛ امیررکن شریفی
62,000
آزمایش های شیمی تجزیه دستگاهی،شریعتی،د.آزادرشت
شهاب شریعتی؛ فریبا صفا؛ اکبر اسلام نژاد
110,000
اصول و روشهای تولید محصولات زراعی ، بریموندی ، د.آزادرشت
احمدرضا بریموندی؛ داوود هاشم آبادی؛ محمدنقی صفرزاده ویشگاهی
61,000
مدیریت راهبرد صنعتی ، شاهرودی ، د.آزادرشت
کامبیز شاهرودی؛ فرزانه صانعی
93,000
ساختار ژنومی گیاهان و قارچ ها ، صفری مطلق ،د.آزادرشت
محمدرضا صفری مطلق؛ رالف پراید؛ هانس بوهنرت
75,000
اقتصاد خرد کاربردی ، علیپور، د.آزادرشت
حمیدرضا علیپور شیرسوار
79,000
تقارن و کاربرد آن در شیمی ، صیادی ، د.آزادرشت
ربابه صیادی؛ عبدالله فلاح شجاعی
48,000
شیمی آلی عملی در مقیاس میکرو، فلاح، د.آزادرشت
حسین فلاح باقر شیدایی؛ عنایت اله مرادی روفچاهی
46,000
خاکشناسی عمومی،ترکاشوند،د.آزادرشت
علی محمدی ترکاشوند
26,000
مدیریت بازاریابی ، مدبرنیا و سلیمانی، د.آزادرشت
علی قلی پور سلیمانی؛ یاسمن مدبرنیا
23,000
اقتصاد کشاورزی ، عزیزی
جعفر عزیزی
45,000
جبر خطی با کاربرد Matlab و Maple ، تیموری،علوم تحقیقات رشت
علیرضا امیر تیموری؛ سهراب کردرستمی
75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه