ناشر: دانشگاه آزاد ، رشت
تعداد عنوان ها: 29
تقارن و کاربرد آن در شیمی ، صیادی ، د.آزادرشت
ربابه صیادی؛ عبدالله فلاح شجاعی
48,000
تولید مثل در حیوانات مزرعه ای ، حافظ ، محمودزاده،علوم تحقیقات رشت
علیرضا محمودزاده؛ ای. اس. ای. حافظ؛ بی. حافظ
55,000
تولید میوه و سبزی در اقلیم گرم ، رایس ، صداقت حور
ار. پی. رایس؛ شهرام صداقت حور؛ ال. دبلیو. رایس؛ اچ. دی. تیندال
55,000
جبر خطی با کاربرد Matlab و Maple ، تیموری،علوم تحقیقات رشت
علیرضا امیر تیموری؛ سهراب کردرستمی
75,000
جغرافیا و سیاستهای ارضی ، دوفومیه ، پورفیکوئی
مارک دوفومیه؛ علی پورفیکوئی
8,000
در قیمتی ، رحمانی
اکرم رحمانی
25,000
روش های پیشرفته پرورش توت فرنگی،شارما،هاشم آبادی،د.آ.رشت
آر . ام . شارما؛ داود هاشم آبادی؛ آر . یام داگنی
42,000
روش های عملی در آزمایشگاه میکروب شناسی ، موندسین ، انوری
معصومه انوری؛ دابلیو. موندسین؛ ر. ر. مودستو؛ سارا محبی؛ ل. فیندلای؛ علی رفیع زاده
80,000
ساختار ژنومی گیاهان و قارچ ها ، صفری مطلق ،د.آزادرشت
محمدرضا صفری مطلق؛ رالف پراید؛ هانس بوهنرت
75,000
شیمی آلی عملی در مقیاس میکرو، فلاح، د.آزادرشت
حسین فلاح باقر شیدایی؛ عنایت اله مرادی روفچاهی
46,000
فیزیک مدرن ، گواترو ، موسوی،علوم تحقیقات رشت
جواد موسوی؛ رونالد گواترو
62,000
مدیریت بازاریابی ، مدبرنیا و سلیمانی، د.آزادرشت
علی قلی پور سلیمانی؛ یاسمن مدبرنیا
23,000
مدیریت راهبرد صنعتی ، شاهرودی ، د.آزادرشت
کامبیز شاهرودی؛ فرزانه صانعی
93,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه