ناشر: دانشگاه آزاد ، رشت
تعداد عنوان ها: 37
آزمایش های شیمی تجزیه دستگاهی،شریعتی،د.آزادرشت
شهاب شریعتی؛ فریبا صفا؛ اکبر اسلام نژاد
110,000
اصول اولیه کشت برنج ، ورگارا ، صفرزاده ویشگاهی
محمد نقی صفرزاده ویشگاهی؛ بنتیو . اس . ورگارا
7,000
اصول هیدرولوژی جغرافیایی ، نپ ، خوش رفتار
رضا خوش رفتار؛ برایان جی نپ
30,000
اصول و روشهای تولید محصولات زراعی ، بریموندی ، د.آزادرشت
احمدرضا بریموندی؛ داوود هاشم آبادی؛ محمدنقی صفرزاده ویشگاهی
61,000
اقتصاد خرد کاربردی ، علیپور، د.آزادرشت
حمیدرضا علیپور شیرسوار
79,000
اقتصاد کشاورزی ، عزیزی
جعفر عزیزی
45,000
تقارن و کاربرد آن در شیمی ، صیادی ، د.آزادرشت
ربابه صیادی؛ عبدالله فلاح شجاعی
48,000
تولید مثل در حیوانات مزرعه ای ، حافظ ، محمودزاده،علوم تحقیقات رشت
علیرضا محمودزاده؛ ای. اس. ای. حافظ؛ بی. حافظ
55,000
تولید میوه و سبزی در اقلیم گرم ، رایس ، صداقت حور
شهرام صداقت حور؛ ار. پی. رایس؛ ال. دبلیو. رایس؛ اچ. دی. تیندال
55,000
جبر خطی با کاربرد Matlab و Maple ، تیموری،علوم تحقیقات رشت
علیرضا امیر تیموری؛ سهراب کردرستمی
75,000
جغرافیا و سیاستهای ارضی ، دوفومیه ، پورفیکوئی
علی پورفیکوئی؛ مارک دوفومیه
8,000
در قیمتی ، رحمانی
اکرم رحمانی
25,000
روش های پیشرفته پرورش توت فرنگی،شارما،هاشم آبادی،د.آ.رشت
داود هاشم آبادی؛ آر . ام . شارما؛ آر . یام داگنی
42,000
روش های عملی در آزمایشگاه میکروب شناسی ، موندسین ، انوری
معصومه انوری؛ دابلیو. موندسین؛ ر. ر. مودستو؛ سارا محبی؛ ل. فیندلای؛ علی رفیع زاده
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه