ناشر: مانی (تکادو) ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 5
1100 پرسش و پاسخ فیزیولوژی پزشکی گایتون،خزاعی،مانی اصفهان
مجید خزاعی؛ گایتون و هال؛ محمود حسینی؛ ناصر شافعی
120,000
مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی و کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی ، طاهری
شهلا طاهری؛ سیف اله غریب؛ مهدی مظاهری تهرانی
66,000