ناشر: دانشگاه تربیت معلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی،هانس،خسروی زاده،د.تربیت معلم
هانس وستربیک؛ اسفندیار خسروی زاده؛ آرون اسمیت؛ علی رضا الهی؛ پل ترنر؛ پل امری؛ کریستین گرین؛ لیندا وان لیوون
240,000
نظریه اقتصاد خرد ج1،نیکلسون،ممی پور،د.تربیت معلم
والتر نیکلسون؛ سیاب ممی پور؛ کریستوفر اسنایدر؛ داود بهبودی
330,000