ناشر: نی ، تهران
تعداد عنوان ها: 268
اخبار الطوال:ابوحنیفه احمدبن داود دینوری،مهدوی دامغانی،نی
محمود مهدوی دامغانی؛ ابوحنیفه احمدبن داود دینوری
320,000
ایران بین دو انقلاب،آبراهامیان،فتاحی،نی
یرواند آبراهامیان؛ احمد گل محمدی؛ محمدابراهیم فتاحی
240,000
استدلال آماری در جامعه شناسی مولر ، نایبی،نی
هوشنگ نایبی؛ جی. اچ. مولر؛ کی. اف. شوسلر؛ اچ. ال. کاستنر
320,000
افکار عمومی،لازار،کتبی،نی
مرتضی کتبی؛ ژودیت لازار
150,000
اقتصاد بین الملل(1) تجارت بین الملل،و9،سالواتوره،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ دومینیک سالواتوره
260,000
اقتصاد بین الملل(2)مالیه بین الملل،و9،سالواتره،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ دومینیک سالواتره
250,000
اقتصاد پول و بانکداری،بهمن پور،نی
حمید بهمن پور؛ سعید مشیری
250,000
اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل،هایامی،آزاد،نی
غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ یوجیرو هایامی
300,000
اقتصاد سنجی،بالتاجی،طالبلو،نی
رضا طالبلو؛ بدی بالتاجی؛ شعله باقری پرمهر
250,000
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ راجر پرمن؛ یوما؛ جیمز مک گیل ری
580,000
اقتصاد مدیریت،سالواتوره،ارباب،نی
دومینیک سالواتوره
320,000
امپراتوری نشانه ها،رولان بارت،فکوهی،نی
ناص فکوهی؛ رولان بارت
120,000
آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش ، آرانی،نی
عباس معدن دار آرانی؛ محمدرضا سرکارآرانی
280,000
آینده قدرت،جوزف نای،عزیزی،نی
احمد عزیزی؛ جوزف نای
200,000
انسان شناسی ، اوژه ، فکوهی،نی
ناصر فکوهی؛ مارک اوژه؛ ژان پل کولن
60,000
انسان شناسی زبان شناختی،الساندور،مقدم کیا،نی
رضا مقدم کیا؛ الساندرو دورانتی
400,000
انسان شناسی سیاسی،ریویر،فکوهی،نی
کلود ریویر؛ ناصر فکوهی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه