ناشر: نی ، تهران
تعداد عنوان ها: 293
اخبار الطوال:ابوحنیفه احمدبن داود دینوری،مهدوی دامغانی،نی
محمود مهدوی دامغانی؛ ابوحنیفه احمدبن داود دینوری
320,000
یادگیری از طریق همیاری ، حائری زاده
خیریه بیگم حائری زاده؛ سودابه قاسم خان؛ لیلی محمد حسین
8,000
اراده به دانستن ، فوکو ، سرخوش
نیکو سر خوش؛ میشل فوکو؛ افشین جهاندیده
26,000
ایران بین دو انقلاب،آبراهامیان،فتاحی،نی
احمد گل محمدی؛ یرواند آبراهامیان؛ محمدابراهیم فتاحی
240,000
ایران جامعه کوتاه مدت و 3مقاله دیگر،کاتوزیان،کوثری،نی
عبدالله کوثری؛ محمدعلی همایون کاتوزیان
120,000
از اینجا تا بی نهایت،مارتین،محجوب،نی
محمدابراهیم محجوب؛ مارتین ریس
140,000
استدلال آماری در جامعه شناسی مولر ، نایبی،نی
هوشنگ نایبی؛ جی. اچ. مولر؛ کی. اف. شوسلر؛ اچ. ال. کاستنر
320,000
اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی ، ریکاردو ، تیموری
دیوید ریکاردو؛ حبیب الله تیموری
10,000
اصول فرم و طرح،ونگ،لواسانی،نی
آزاده بیدار بخت؛ وسیوس ونگ؛ نسترن لواسانی
165,000
افکار عمومی،لازار،کتبی،نی
مرتضی کتبی؛ ژودیت لازار
150,000
اقتصاد ایران زمین ، رزاقی ، نی
ابراهیم رزاقی
380,000
اقتصاد بین الملل(1) تجارت بین الملل،و9،سالواتوره،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ دومینیک سالواتوره
260,000
اقتصاد بین الملل(2)مالیه بین الملل،و9،سالواتره،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ دومینیک سالواتره
250,000
اقتصاد پول و بانکداری،بهمن پور،نی
حمید بهمن پور؛ سعید مشیری
250,000
اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل،هایامی،آزاد،نی
غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ یوجیرو هایامی
300,000
اقتصاد توسعه،گیلیس،آزاد ارمکی،نی
ام. گیلیس؛ غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ دی. اچ. پرکینز؛ ام. رومر؛ دی. آر. اسنودگراس
36,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه