ناشر: پوران پژوهش ، تهران
تعداد عنوان ها: 259
10 آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی ، آقایی فرد، پوران
محمد آقایی فرد؛ فاطمه آقایی فرد؛ سهراب عباسی
90,000
5 آزمون مهندسی مخازن هیدروکربوری (مهندسی نفت) 88-84 ، کیهانی،پوران
کمیل کیهانی؛ علیرضا سلیمی؛ سجاد افشاریان
48,000
7آزمون ارشد مهندسی شیمی 90-84 ، افشاریان،پوران
سجاد افشاریان؛ کمیل کیهانی؛ علیرضا سلیمی
180,000
ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، سامع، پوران
هادی سامع؛ سولماز شیرپور
43,000
ارشد استاتیک،نائی،پوران
محمدحسن نائی
290,000
ارشد الکترونیک1،اشرفیان،پوران
احمدعلی اشرفیان
180,000
ارشد الکترونیک دیجیتال ، مزینی،پوران
ناصر مزینی؛ منوچهر قهرمانیان گلزار
94,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه