ناشر: جهاددانشگاهی (ماجد) ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
الفبای ژنتیک بالینی ، کینگستون ، عامری،جهادتهران
مهرداد عامری؛ هلن م . کینگستون؛ نوید ضیایی؛ مهیار ملکان
14,000
گردوی هیکوری پکان ، طباطبائی
محمد طباطبائی؛ افراسیاب دهلوی؛ علیرضا احمدی
11,000
راهنمای کسب آمادگی جسمانی ، معماری
پروین معماری؛ ایوان کوزینتر؛ مورتون فاین
12,000