ناشر: اطلاعات ، تهران
تعداد عنوان ها: 53
ادبیات کودکان،شعاری نژاد،اطلاعات
علی اکبر شعاری نژاد
120,000
آمار و احتمالات کاربردی ، حسین دوست
میربهزاد حسین دوست
6,000
پیشگامان روان شناسی رشد ، فدایی،اطلاعات
فربد فدایی؛ ویلیام ؛ سی.کرین
90,000
تئوری های سازمان و مدیریت ج1:کلیات و مفاهیم،کهن،اطلاعات
هربرت جی . هیکس؛ گوئل کهن؛ سی . ری گولت
250,000
جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ، ساروخانی،اطلاعات
ژان کازنو؛ باقر ساروخانی؛ منوچهر محسنی
32,000
رابطه بین والدین و کودکان،گینات،سرتیپی،اطلاعات
سیاوش سرتیپی؛ هایم جی . گینات
60,000
روانشناسی ارزشیابی تحصیلی ، گنجی،اطلاعات
حمزه گنجی؛ ژرژ نوازه؛ ژان پل کاورنی
6,000
روانشناسی بزرگسالان ، بریان ، گنجی،اطلاعات
بریان ل . میشارا؛ حمزه گنجی؛ الما داودیان؛ روبرت ج . رایدل؛ فرنگیس حبیبی
9,000
روان شناسی رشد ، شعاری نژاد،اطلاعات
علی اکبر شعاری نژاد
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه