ناشر: اطلاعات ، تهران
تعداد عنوان ها: 52
تئوری های سازمان و مدیریت ج1:کلیات و مفاهیم،کهن،اطلاعات
گوئل کهن؛ هربرت جی . هیکس؛ سی . ری گولت
110,000
پیشگامان روان شناسی رشد ، فدایی،اطلاعات
فربد فدایی؛ ویلیام ؛ سی.کرین
90,000
ادبیات کودکان،شعاری نژاد،اطلاعات
علی اکبر شعاری نژاد
120,000
رابطه بین والدین و کودکان،گینات،سرتیپی،اطلاعات
هایم جی . گینات؛ سیاوش سرتیپی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه